Abecelė

Sapnuoti abėcėlę – privalai daug mokytis, nes greit tų žinių gali prireikt.

Skaityti abėcėlę – sėkmė.

Abėcėlės kitus mokyti – sulauksi didelio dėkingumo.

Sapnuoti pirmąsias abėzėles raides – laukia ryžtingas žingsnis, dėl kurio bus labai sunku apsispręsti.

Tikslinti ar taisyti abėcėlės raidžių išdėstymą – nerimas.

Kitų kalbų abėcėlė – tai perspėjantis ženklas, kad aklai nepasitikėtut žmonėmis su kuriais ką tik susipažinot.