Altruizmas

Dorovinė charakterio savybė, pasiaukojimo sąvokos sinonimas (pranc. altruisme – pasiaukojimas). Altruizmo turinį sudaro nesavanaudiškas rūpinimasis kitų gerove, savanoriškas savo interesų, o kartais ir gyvybės aukojimas dėl kitų žmonių, kolektyvo, tėvynės ar visuomenės, taip pat aukojimasis dėl kilnių siekių, įdėjų ar idealų. Altruizmo priešybė – egoizmas, savanaudiškumas. Bet kuri pažangi dorovinė sistema visuomet smerkia egoizmą ir siekia įtvirtinti altruizmą, kiek jis atspindi visuomeninio gyvenimo poreikius, humanistines nuostatas.
Buržuazinėje visuomenėje neįmanoma išspręsti altruizmo bei egoizmo alternatyvos. Šios visuomenės sąlygomis socialiniai-ekonominiai santykiai, skatindami egoizmą, iš esmės neigia altruizmą. Todėl klasinėje visuomenėje humanistų skelbiamos altruizmo idėjos platesniu mastu negali būti įgyvendintos, jos reiškiasi daugiausia tik atskirų asmenų labdarybe bei privačia pagalba.
Mėginimas altruizmą paversti visuomeniniu principu klasinėje visuomenėje, kurioje žmonių interesai priešiški, taip pat yra nerealus ir faktiškai veidmainiškas, nes sukelia iliuziją, kad, nekeičiant visuomeninės socialinės struktūros, vien ugdant altruistinę žmonių sąmonę, galima patobulinti ir pačią kapitalistinę visuomenę. Iš tikrųjų priešingai – nekeičiant visuomenės socialinių-ekonominių santykių, palaikančių egoizmą, altruizmo ir egoizmo alternatyvos vien dorovinės sąmonės lygyje neįmanoma išspresti.
Socialistinėje visuomenėje, panaikinus antagonistinius socialinius santykius, pasiekiamas visuomeninių ir asmeninių interesų vieningumas, įsigali kolektyvizmas, įvairios žmonių tarpusavio bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos formos. Šitaip ir sprendžiama altruizmo bei egoizmo alternatyva. Tačiau socializmas dar negali deramai užtikrinti, kad visiškai atitiktų visuomeniniai ir asmeniniai interesai, dėl to tam tikras prieštaravimas tarp altruizmo ir egoizmo pasilieka.
Nors mūsų visuomenėje altruizmas netraktuojamas kaip visuotinis dorovės principas, neskelbiamas asketizmas ir neidealizuojamas asmeninių interesų slopinimas, tačiau visuomeninių ir asmeninių interesų derinimo požiūru pirmenybė teikiama visuomeniniams interesams. Vadinasi, t.y. ugdyti altruistinę sąmonę, skiepyti pasiaukojimo dėl visuomeninių interesų ir idealų jausmus.

Parašykite komentarą