Apie gėrį ir blogį

Tam, kad nustatyti, kas yra gerai, o kas yra blogai, kas yra gėris, o kas yra blogis, labai svarbu suprasti, kur yra riba tarp šių dviejų sąvokų. Pirmiausia išsiaiškinkime, ką reiškia gėris ir blogis.

Gėris – moralės sąvoka, reiškianti sąmoningą siekimą nesavanaudiškai padėti savo artimui, taip pat nepažįstamam žmogui, gyvūnui ir net augalui. Kasdienybėje šis terminas taikomas viskam, kas žmonių yra vertinama teigiamai arba asocijuojasi su laime ir džiaugsmu.

Blogis – moralės sąvoka, reiškianti sąmoningą, tyčinį pakenkimą (sužeidimą), žalą ar kančią savo artimui, nepažįstamajam, gyvūnui, augalui, turtui. Kasdienybėje blogiu vadinama viskas, kas žmonių yra vertinama neigiamai, blogai apie tai atsiliepiama ir prieštarauja moralės normoms.

Gėris ir blogis – dvi priešingybės, neigiančios viena kitą. Europos tradicijose gėris paprastai asocijuojasi su šviesa, šviesia, balta spalva. Blogis – su tamsa, tamsiomis, juodomis spalvomis. Kai kurios religijos gėrį ir blogį vertina kaip dvi atskiras jėgas, kariaujančias tarpusavyje dėl teisės valdyti pasaulį. Teologijoje ši požiūrių sistema vadinama dualizmu.

Gėrio ir blogio problemą galima vertinti pačiose įvairiausiose srityse: etikoje, filosofijoje, religijoje, folklore.

Kiekvienam iš mūsų gėris ir blogis simbolizuoja absoliučiai skirtingus dalykus.  Kai kam pervesti seną žmogų per gatvę – vienintelis jo gyvenimo gėris, o kai kam nemokamai pastatyti mokyklą našlaičiams vaikams – vienas iš daugelio gerų darbų virtinėje.

Praktiškai visi supranta, jog piktnaudžiavimas alkoholiu, rūkymas, necenzūriniai žodžiai, jėgos naudojimas prieš kitą žmogų ar gyvūną priklauso blogio kategorijai.