Apie intuiciją

Intuicija (lot. intueri – įdėmiai, susikaupus žiūrėti) – mąstymo procesas, tiesos suvokimas, kai informacija gaunama ne tiesiogiai stebint pasaulį ir ne samprotaujant ar darant išvadas, o tiesiogiai iškylant idėjai. Tiesos suvokimas pagrįstas vaizduote, empatija, ankstesnės patirties apdorojimu pasąmonės lygyje. Intuicija yra svarbi kūrybinei žmogaus veiklai, kai būtina atverti arba panaudoti naujas žinias, norint pakeisti arba patobulinti realybę.

Intuicijos vystymas glaudžiai susijęs su asmenybės ypatumais: su jos emocinėmis nuostatomis,   sprendimų nešališkumu, gebėjimu nepriklausomai mąstyti. Intuicija – viena iš labiausiai paplitusių ir gerai žinomų psichinių žmogaus gebėjimų. Apie ją žino praktiškai visi, tačiau naudojasi nedaugelis.

Intuicija yra tarsi vidinė išmintis, kuri atsiranda visada, kai jos prireikia. Tai yra pažinimo būdas, arba tiesos pojūtis be jokių paaiškinimų. Žinios, kurios gaunamos intuicijos pagalba, nėra sukurtos racionalių proto pastangų. Tai mūsų vidinis išminties balsas, kuris turėtų būti vystomas keičiantis įvykiams. Intuicija yra teisinga kryptis, nurodanti kelią į tiesą, veikianti mūsų gerbūviui ir saugumui. Intuicija turi keletą vardų: vidinis pojūtis, nuojauta ir šeštasis jausmas.

Intuicija – tai ne instinktas, ne sąlyginis refleksas arba bet kuris kitas fiziologinis aktyvumas. Ji yra intelektualios prigimties, kai tuo tarpu instinktas, sąlyginis refleksas ir kita biologinė veikla yra fizinės prigimties. Nežiūrint į tai, jog intuicija veikia iš pasąmonės, ji yra svarbus mūsų intelektualaus gyvenimo aspektas.

Intuicija įspėja mus, jei viskas eina neteisinga linkme. Tai tarsi gerasis sargas, kuris pavojaus atveju skambina varpais, kad sugrąžinti mus į teisingą kelią. Tokiu būdu intuicija veikia mūsų sveikatos, laimės ir išgyvenimo labui.

Intuicija dažnai kalba jausmų ir emocijų kalba, tuo kviesdama atkreipti į save dėmesį, suprasti ją ir vadovautis ja, o ne sveiku protu. Tai yra dieviškos prigimties balsas, kuris stengiasi mus apsaugoti, kai darome klaidą savo gyvenime. Tai mūsų širdies balsas, kuris turi daugiau neuronų, nei tai reikalinga širdies plakimui palaikyti.