Asmeninis skaičius – darbas

Vienetas

Išradingumas, gyvas protas, mokėjimas planuoti, įgyvendinti idėjas. Šios savybės garantuoja Jums aukštą padėtį visuomenėje. Didžiausios sėkmės galite pasiekti vadovaudamas, dirbdamas menedžeriu, būdamas savininku, lyderiu. Tačiau didžiausią malonumą gaunate būdamas pats sau bosas arba užimdamas tokią padėtį, kuri garantuotų Jums beveik neribotą laisvę.

Kaip taisyklė, primetate kitiems savo valią ir žaidimo taisykles. Pasitikite savimi, todėl siekdami tikslo, dažniausiai, nesikreipiate pagalbos į kitus.

Dėl užkrečiamo Jūsų entuziazmo, sugebėjimų greitai priimti sprendimus, vadovauti milžiniškiems projektams, aplinkiniai mano, kad Jums neegzistuoja niekas neįmanoma.

Dvejetas

Sėkmės galite pasiekti bet kurioje veiklos srityje, kur reikalingas diplomatiškumas, taktas ir kultūra. Gerų rezultatų galite pasiekti srityse, susijusiose su analize, bendradarbiavimu, prisitaikymu. Gilus atsakomybės jausmas padeda būti puikiu darbuotoju. Kai kuriais atvejais gali padėti pedantiškumas ir noras idealiai padaryti darbą.

Iš esmės, kad darbe jaustumėtės laimingas ir patenkintas, Jus turi stimuliuoti paskatinimais ir pagyrimais. Idealus variantas, kai Jūs padedate kitiems įgyvendinti jų planus ir idėjas. Jūsų veiklos laukas ne konkurencija, o bendradarbiavimas, darbas vienminčių kolektyve.

Trejetas

Išradingas ir besidžiaugiantis gyvenimu. Esate laisvas, kūrybiškas, todėl Jums gana sunku prisiversti užsiimti kuo nors praktiškesniu. Jūsų talentai geriausiai gali būti išreikšti “laisvose“ profesijose. Esate apdovanotas daugeliu talentų, ekspansyvumas ir idėjų įvairumas – tai išskiria Jus iš kitų žmonių.

Lengvai įsisavinate bet kokias žinias ir mokslus, o sugebėjimai, būdingi Jūsų natūrai, yra tokie įvairiapusiški, kad Jums kartais tampa gana sunku išsirinkti gyvenimo kelią. Parodote save visur, kur galima išsiskirti patrauklumu, išradingumu ir komunikabilumu.

Sėkmė laukia daugelyje profesijų, nes esate inteligentiškas, garbėtroška, turintis turtingą vaizduotę. Vienintelis dalykas, kurio Jums reikia išmokti – tai koncentracija ir ištvermė. Tada sėkmė ateis pati savaime, nes mokate automatiškai išgauti naudos iš pažinčių ir palankiai susiklosčiusių situacijų. Todėl pasiekiate to, apie ką tegali svajoti kiti. Be to, Jums viskas atleidžiama, juk Jūs toks simpatiškas.
Profesiniuose klausimuose, Jums, kaip taisyklė, sekasi. Tačiau, dėl savo lengvos sėkmės, neturite būtinų sąlygų tobulinti savo jėgas ir ištvermę, todėl pusiaukelėje galite mesti pradėtą darbą.

Kadangi esate be kompleksų, mėgstate išsiskirti iš minios ir būti dėmesio centre, galite išreikšti save kaip aktorius, dainininkas, šokėjas, komikas, naudodamas savo humoro jausmą ir išradingumą. Iš esmės, galite įsitvirtinti bet kurioje sceninės veiklos srityje.
Turite visus sugebėjimus, kad galėtumėte pasiekti sėkmės tokiose srityse kaip modeliavimas, dizainas, grafika, fotografija, architektūra, prekyba.

Sugebėjimas lengvai išreikšti jausmus, vaizduotė, išradingumas padeda tokiose srityse kaip literatūrinė veikla, žurnalistika. Dėl poreikio pasitarnauti kitiems, galite tapti mokytoju, auklėtoju, socialiniu darbuotoju.

Ketvertas

Kad iškiltumėte kokioje nors srityje, turite reikiamai išnaudoti savo savybes. Bandymas išsiaiškinti, kas mus domina, kas iš tikrųjų yra mūsų pašaukimas, leis mums pasiekti sėkmės. Jūs turite ieškoti užsiėmimo, reikalaujančio koncentracijos, kruopštumo ir kantrybės. Šiuo atveju dirbate kantriai ir sistemingai, netgi monotoniškai, prieš ką kiti bejėgiai. Jūsų negąsdina sunkus darbas, priešingai, siekiate rutininio darbo, reikalaujančio metodiškumo ir didelio dėmesio detalėms. Nemėgstate netikėtų, nenumatytų permainų, pažeidžiančių nustatytą tvarką.

Jums dažnai neužtenka įkvėpimo ir kūrybinių sugebėjimų. Esate prisirišęs prie materialaus pasaulio, prie to, kas realu ir konkretu. Iš esmės savo stipraus charakterio dėka pasiekiate visko, ko norite gyvenime. Niekada nesitraukiate nuo vieną kartą ir visam laikui numatytų tikslų. Įgyvendinant tuos tikslus atsiduodate visa siela ir kūnu.

Galimos veiklos sferos: mechanika, inžinerija, statyba, elektronika, mokslas, ekonomika, politika, darbas su popieriais, medicina, karyba, tikyba, teisė, prekyba, pramonė. Sugebėtumėte rasti būtinų priemonių (dažnai radikalių ir gana kietų), kad sėkmingai užbaigtumėte kokį nors reikalą, kuriam gresia žlugimas.

Kaip vadovas esate labai reiklus: nemėgstate tinginystės, netikslumo, paviršutiniškumo. Nežiūrint į Jūsų santūrumą, esate teisingas pavaldiniams, visada apdovanojate pasižymėjusius darbuotojus. Tačiau nepakenčiate tų, kurie dirba atmestinai, nerimtai žiūri į savo darbą, neatiduoda jam visų savo jėgų.

Penketas

Esate visapusiškai apdovanotas, turite aukštą intelektą, talentų, energijos. Šios savybės leidžia pasiekti sėkmės ir svarios visuomeninės padėties. Tačiau valdžios ir pinigų Jūs nelaikote sėkme, Jums tai – tik pilnakraujis gyvenimas ir nenuilstamos naujų kliūčių paieškos (tai lyg apsauga nuo nuobodulio). Mažai kas gali su Jumis susilyginti jėga ir energija, nukreipta į džiaugsmą ir gerovę.
Nemėgstate daug planuoti, visuomeninių normų vengimas – tai trukdo Jūsų sėkmei. Būtina: apvaldyti savo savybes, nukreipti energiją į vieną kurią nors sritį, rasti darbą, patenkinantį laisvės ir permainų poreikį.

Greita reakcija, originalumas, aktyvumas, kūrybiškumas. Esate ypač tinkamas profesijoms, susijusioms su atviru naujovėms, šiuolaikiniu mąstymo būdu.
Galimos profesijos: geografas, keliautojas, jūrininkas, sportininkas, reporteris, redaktorius, rašytojas (pastaraisiais dviem atvejais, laisvė – vidinė, ne išorinė), prodiuseris, draudimo, prekybos ar kt. agentas, muzikantas, šokėjas, kompozitorius, makleris, konsultantas. Sritys: reklama, fantastinė ir nuotykių literatūra, žurnalistika, fotografija, visuomenės nuomonės tyrimai, mokslas, išradimai, nauji metodai ir inovacijos.

Turite kuo toliau laikytis nuo įvairiausių kontorų ir įstaigų, nebent Jūsų darbas yra susijęs su judėjimu, permainomis ir naujovėmis (kelionių biuras, reklamos agentūra, advokatūra, detektyvai, apsauga, slaptosios tarnybos, politika). Paprastai esate geras vadovas ir organizatorius. Galite būti puikus tarnautojas, su sąlyga, kad Jūsų darbas bus įdomus, egzistuos pasirinkimo laisvė, nebūsite po vadovybės padu.

Šešetas

Daugiausia turite meninių ir kitų kūrybinių sugebėjimų. Pasižymite išvystytu harmonijos, ritmo ir grožio jutimu. Geriausiai vykdote užduotis, susijusias su savo artimųjų gerovės gerinimu.
Atsižvelgiant į tai, kad Jūsų gyvenime būna abejonių ir nepasitikėjimo savimi periodai, turite vystyti tikėjimą savo galimybėmis, ir kovoti su drovumu bei neryžtingumu. Tik tada išmoksite pasinaudoti palankiomis aplinkybėmis, kurių Jūsų gyvenime yra gana nemažai. Iš tikrųjų, sėkmės sugebate pasiekti bet kokioje veiklos srityje, tačiau, pirmiausia, turite patikėti savimi ir tuo, kad aplinkiniai pastebės ir įvertins daugybę Jūsų pasiekimų bei sugebėjimų.

Kad pasiektumėte sėkmės, kurios Jūs nusipelnėte, privalote išanalizuoti savo jausmus, įvertinti šeimyninius įsipareigojimus, kuriems paprastai skiriate didelę reikšmę. Būna taip, kad esate taip pasinėręs į namų reikalus, kad neturite laiko užsiimti profesine veikla. Be to turite pažinti tą faktą, kad daug kuo savo gyvenime turite būti dėkingas artimiesiems, kurie Jus skatino ir vertė veikti.
Gailestingumas, atsakomybė padeda save išreikšti tokiose srityse kaip socialinė tarnyba, medicina, mokslinė veikla. Kitos galimos sritys pagal Jūsų sugebėjimus: literatūra, ugdymas, psichologija, konsultavimas. Iš esmės visos žinių, mokslo, religijos, rūpinimosi kitais, meno sritys yra pavaldžios Jums.

Esate rimtas ir sąžiningas, visais atvejais nusipelnęs pasitikėjimo. Rūpestingas ir darbštus, veikiate su džiaugsmu ir atsakingai.

Vadovo vietoje esate nuolaidus, o tuo pat metu reiklus detalėms. Iš vienos pusės, Jus lengva apgauti, iš kitos – esate labai reiklus detalėms. Jeigu neturite pasirinkimo, neturite profesijos, kuri Jums patiktų, laisvą laiką turite pašvęsti tokiems reikalams, kurie atitiktų Jūsų pomėgius.

septynetas

Gana gerai jaučiatės ten, kur būtina aukšta kokybė ir rezultatyvumas, nes pats asmeniškai siekiate tobulumo, ir bet kokiame reikale parodote išskirtinį geranoriškumą. Profesinėje sferoje užsitarnaujate žmonių pasitikėjimą Jumis. Aplinkiniai stebisi Jūsų išskirtine kultūra ir išsilavinimu, kurį pastoviai vystote skaitydami, mokydamiesi, tyrinėdami ir analizuodami.
Jeigu nusprendėte veikti, tampate ypač apdairus ir aktyvus. Paprastai nesustojate, kol nepasiekiate numatyto tikslo. Jūs turite suprasti, kad geriausių rezultatų galite pasiekti dirbdami sau, o ne kitiems. Esate gana reiklus sau ir kitiems, todėl ne visada galite pasikliauti kokiais nors susivienijimais.

Gerai jaučiate meną, todėl sėkmingai galite išreikšti save tokiose profesijose, kaip modeliavimas, projektavimas, interjero – eksterjero planavimas, dizainas, menas, kosmetologija, kirpimas.
Nors turite artistinių talentų, tačiau scenos chaosas nesuderinamas su Jūsų ramybės ir vidinės pusiausvyros poreikiais. Jeigu skiriate savo sugebėjimus muzikai, tai didesnės sėkmės pasiekiate, kaip dainininkai, ne kompozitoriai.

Verslo pasaulyje galite pasireikšti gana originaliomis idėjomis. Gilus ir analitiškas protas padeda mokslinėje veikloje, tyrimuose. Medicinos srityje esate puikus psichologas, psichiatras. Iš esmės, galite patraukti į mediciną. Taip pat galite būti neblogas mokytojas.
Savo savybių dėka galite tapti žymus kaip poetas, rašytojas, scenaristas, kritikas. Jums tinka bet koks darbas, susijęs su spausdintu žodžiu (bibliotekos, archyvai, knygų pardavimas ir pan.). Iš esmės, kaip specialistas, išmanantis savo reikalą, galite pasiekti sėkmės bet kurioje srityje, jeigu tam paskirsite savo jėgas.

Jeigu esate priverstas dirbti įtemptoje, chaotiškoje atmosferoje, laisvu nuo darbo metu turite užsiimti kažkokiu kitu dalyku, suteikiančiu ramybės ir vidinės pusiausvyros.
Būdamas tarnautojas esate atsakingas ir darbštus, tačiau Jūsų darbas būtų efektyvesnis, jeigu vadovai Jums suteiktų šiek tiek nepriklausomybės.

aštuonetas

Galite pasiekti bet kokio tikslo, kokį pats numatėte. Didžiausia sėkmė – didelių pinigų srityje ir politikoje. Jūs visada nugalite, kur sukasi dideli projektai ir planai. Save išreikšti galite bet kokiose srityse, kuriose reikalingas charakterio savybių vientisumas, sveikas protas, mokėjimas teisingai vertinti situaciją, ryžtingumas, dinamika, energija, nuoseklumas.
Esate puikus organizatorius; iniciatyvus – sugebate įkvėpti kitus veiklai, pačių drąsiausių projektų realizacijai. Pasižymite puikia savidisciplina, koncentracija. Kai turite išspręsti kokią nors problemą, apie viską pasaulyje užmirštate ir į realų pasaulį grįžtate, kai padarote savo darbą.

Jūsų ištvermingumas ir jėga padeda pergyventi įtampą, kurioje galite gyventi, vaikydamasis žinomumo ir turto.
Pasižymite dideliu intelektu, šaltu protu, sugebate matyti visus reikalų aspektus – šios savybės labai padeda dideliame versle. Jūs instinktyviai jaučiate, kada pasinerti į tą ar kitą reikalą. Tai apsigimę žaidėjai, šalti ir apskaičiuojantys, mokantys ir mėgstantys rizikuoti, besiremiantys niekada neapgaunančiu instinktu.

Kaip tarnautojas esate atsakingas, kruopštus ir efektyvus, tačiau dėl Jūsų išskirtinumo galimas bendradarbių pavydas. Jie galvoja, kad Jūsų aktyvumas, – tėra noras pakilti virš minios, t. y. jų.

devynetas

Gyvas protas, dėmesingumas, rezultatyvumas ir sugebėjimas spręsti įvairiausias problemas yra priežastis to, kad praktiškai bet kokioje veiklos srityje galite pasiekti sėkmės. Žinoma, geriausių rezultatų pasiekti galite dirbdami darbą, labiausiai atitinkantį Jūsų individualybę ir charakterį.