Aštuoneto asmenybė

Jūs turite daugybę jėgų, tarnaujančių Jums. Apdovanojimus užsitarnausite tik savo pastangomis ir darbais. Esate karingas, energingas, garbėtroška, pasitikite savimi. Ryškiai išreikštas individualumas.

Pasižymite kraštutinėmis pažiūromis ir ryžtingu charakteriu; esate staigus, ryžtatės tam, ko nesugebėtų padaryti kiti žmonės. Jūs pasitikite tik savimi, o Jūsų sprendimai remiasi visų realių “už“ ir “prieš“ analize.

Jūs pažįstate savo galimybes, nesikratote sunkaus ir visas jėgas išsunkiančio darbo, mokate rizikuoti – dėl šių savybių pasiekiate sėkmės. Jūsų užsispyrimas ir ištvermė neturi ribų. Nenuostabu, kad Jūsų tipo žmonės visose gyvenimo sferose pasiekia valdžios, sėkmė. Tarp tokio tipo žmonių yra daug tokių, kurie “gyvenimą“ pradėjo nuo nulio. Jie ilgai ir sunkiai kovojo, kad pakiltų aukštyn.

Jums neegzistuoja kliūtys, kurių negalėtumėte nugalėti, priešingai, bet kokia problema tampa Jūsų iššūkiu. Mąstote praktiškai, pozityviai ir konstruktyviai. Matote reiškinius tokius, kokie jie yra, neapgaudinėjate savęs ir neleidžiate to daryti aplinkiniams.

Pasižymite ekstremalumu ir radikalumu, kaip taisyklė, nepripažįstate kompromisų. Jums viskas yra arba balta, arba juoda, visko norite dabar arba niekada. Jūs žavitės tais, kuriems gyvenime labai pasisekė.

Drąsa, disciplina, sugebėjimas susikoncentruoti – pagrindiniai Jūsų privalumai. Bet ką darydami (verslas, darbas, pramogos), darote tai atsidavusiai ir ryžtingai, o tai stebina ne taip greitai “užsivedančius“ žmones.

Esate labai aktyvus tiek fiziniame, tiek intelektualiniame lygyje. Darbe esate kompetentingas ir ypač kruopštus. Be to, Jums būdingas atvirumas, dorumas, tiesmukumas ir nepriklausomybė. Nepakenčiate melo, veidmainiškumo, intrigų ir neteisybės. Jumis galima visiškai pasikliauti, nes nebijote atsakomybės už savo žodžius ir poelgius.

Esate apsigimęs lyderis, galite savarankiškai priiminėti sprendimus. Mėgstate vadovauti ir įsakinėti, turite puikių organizatorinių sugebėjimų. Jūsų asmeninės savybės ir privalumai leidžia sukurti tokią situaciją, kurioje Jūsų pavaldiniai patikimai vykdys Jūsų nurodymus.

Gerai susigaudote žmogaus psichologijoje, todėl mokate lengvai įtikinti žmones, ir lengvai galite panaudoti kitų jėgas savo tikslams pasiekti. Nieko nuostabaus, kad galite tapti įtakingais žmonėmis, besinaudojančiais autoritetu ir visuotine pagarba.

Visada pasiruošęs kovai ir visada tikite savo pergale. Dideli planai ir įsitikinimas tuo, ką darote. Jūsų ištvermingumas yra viena svarbiausių Jūsų savybių, tačiau turite suprasti, kad užsispyrimas kartais užtemdo protą. Įsitikinimas, kad visada esate teisus, nemokėjimas pripažinti savo klaidų, ir nenoras įsiklausyti į kitų nuomonę, siekis dominuoti bet kokia kaina – tai savęs naikinimas.

Didelė savigarba ir nepasitenkinimas tuo, ką turite, transformuojasi į begalinę istoriją: viršūnės seka viršūnes, niekada nejaučiate pasitenkinimo, reikia vis daugiau ir daugiau.

Turite milžiniškų jėgų, todėl sugebate daug ką atlaikyti, kontroliuoti emocijas. Tačiau, jeigu Jus kas nors išprovokuotų, prarandate kontrolę, reaguojate labai smarkiai ir agresyviai, net nepagalvojate apie galimas pasekmes.

Jumyse gyvena dvi priešingybės: iš vienos pusės, išvystyta savikontrolė, iš kitos – nesugebėjimas susitvarkyti su labai permainingomis nuotaikomis, ir audringu charakteriu. Jeigu taip yra, Jūsų užduotis – apvaldyti savo temperamentą, galintį tapti pagrindiniu Jūsų priešu.

Esate gana drąsus, Jūsų dvasios stiprybė neabejotina ir visada išbandoma pavojingose situacijose. Jūs nepažįstate baimės, o kai kiti pameta galvą, veikiate šaltakraujiškai ir visiškai valdote situaciją. Sugebėtumėte chaosą paversti tvarka.

Būdingas teisingumo jausmas ir aukšta moralė. Poelgiuose ir apmąstymuose stengiatės būti objektyvus ir sąžiningas. Garbė – idealas, todėl ieškote ryšių su visų gerbiamais ir nepriekaištingos reputacijos žmonėmis. Tačiau, kai kas gali manyti, kad sugebėtumėte išduoti (jei esate kietas, galite būti agresyviai nusiteikęs, trukdančių Jūsų planams žmonių, atžvilgiu).

Paprasčiausiai turite rūpintis, kad nepiktnaudžiautumėte savo jėga ir tvirtu charakteriu – tai jau silpnybė.