Atkaklumas

Charakterio savybė, rodanti žmogaus gebėjimą pastoviai ir nenukrypstamai siekti tikslo, ryžtingai įveikti sunkumus. Atkaklumas glaudžiai susijęs su atsparumu, savidrausme, organizuotumu, pasitikėjimu savo jėgomis, mokėjimu sutelkti fizines ir dvasines jėgas.
Nuo atkaklumo reikia skirti neigiamą charakterio savybę – užsispyrimą. Atkaklus žmogus siekia visuomeniškai prasmingų tikslų, pasižymi lankstumu, realybės jutimu, o užsispyrėlio veiksmai dažnai būna neprotingi, absurdiški, kartais net žalingi.

Atkaklūs žmonės didingi.
(V. Hugo).
Beveik visa didžios dvasios paslaptis glūdi žodyje “atkaklumas”.
(V. Hugo).
Tai ką sunku padaryti, reikia daryti su didžiausiu atkaklumu.
(Kontucijus).
Atkaklumas siekiant tikslo pats savaime nėra nei privalumas, nei trūkumas, o tiesiog tam tikra nervų sistemos savybė. Dorovinio požiūriu tą atkaklumą galima įvertinti (geras jis ar blogas, veda į gera ar bloga) tik žinant tikslų turinį.
(V. Sagatovskis).

Leave a Reply