Atminties žemėlapių metodas

Dauguma žmonių užmiršta tai, ką užsirašo, nes užsirašinėdami panaudoja tik mažytę savo smegenų dalelę. Atminties žemėlapių taikymo metodas leis jums atsiminti visą knygą!
Standartinėse užrašų sistemose vartojami sakiniai, frazės, įvairūs sąrašai, išdėstyti eilutėmis ir stulpeliais, ir skaičiai. Todėl aktyvinama tik kairiosios smegenų žievės pusės atmintis, apimanti žodžius, sąrašus, logiką, tvarką, seką ir skaičių, visai neįtraukiant į įsiminimo procesą vaizduotės, asociacijų, perdėjimo, sutraukimo, absurdiškumo, humoro, spalvos, ritmo, seksualumo ir pojūtingumo. Norėdami susikurti gerą schemą, turite atsisakyti tradicijos ir naudoti kairiojo bei dešiniojo smegenų pusrutulio žievę, taip pat pagrindinius atminties principus. Pagal šią sistemą įrašus darote tuščiame neliniuotame lape, kurio vidury pirmiausiai užrašote pagrindinį reikšminį atminties žodį (dešinysis smegenų pusrutulis), apibendrinantį pagrindinę jūsų kuriamos schemos temą. Iš šio centro brėžiate daug tarp savęs besijungiančių linijų (kairiojo smegenų pusrutulio žievė), ant kurių užrašote (kairiojo pusrutulio žievė) arba nupiešiate (dešiniojo smegenų pusrutulio žievė) pagrindinius atskirų sričių ar temų vaizdinius žodžius arba vaizdinius simbolius. pažymite vaizdiniais žodžiais ir simboliais. Šitokiu būdu viskam, ką norite užsirašyti, kuriate daugiamates, asociatyvines, įsivaizduojamas ir spalvotas atminties žemėlapio įsiminimo schemas su įrašais. Darydami įrašus tokiu būdu bei taikydami šiam naujam daugiamačiam mnemoniniam įsiminimo metodui atminties principus, jūs ne tik beveik tuojau pat gerai įsiminsite viską, ką užsirašote, bet ir įsitikinsite, kad šis metodas padeda suprasti, analizuoti ir kritiškai vertinti viską, ką užsirašote. Taigi turėsite daugiau laiko sutelkti dėmesį į lektorių ar knygą, iš kurios mokotės.
Pasitelkus reikšminius žodžius ir pagrindinius vaizdinius, atminties žemėlapių metodas leidžia įsiminti visą knygą nuosekliai, tiksliai ir vaizdžiai. Tad atminties žemėlapio schemose pritaikyti atminties ir mąstymo principai padeda jums lengvai susidoroti su bet kuria nauja tema ir be vargo išlaikyti testus.

Parašykite komentarą