Atsigręžk į save

Ar kartas nuo karto pastebi žmonių sugebėjimų stoką įžvelgti savo pačių pasikartojančias klaidas, problemines situacijas ir jų sprendimus? Man taip būna per dažnai. Ar šie žmonės tuo suvokimo momentu atrodo kvailesni, labiau išsiblaškę ir mažiau rūpestingi negu tu sau? Jeigu skubi sutikti – neskubėk. Atrodyti gali įvairiai, bet kaip yra nuspręsi vėliau. Dabar atsigręžk į save.

Lengviau yra įžvelgti kitų žmonių klaidas, problemas, manomai sudėtingų situacijų sprendimus nei pačiam susidoroti su savosiomis. Natūraliai iškyla klausimas – kodėl? Kodėl tai yra lengviau su kitais? Mano atsakymas – mes, žvelgdami į kitą asmenį matome jį aiškiau ir objektyviau ir tai yra dėl mūsų perspektyvos. Perspektyva, tai žiūrėjimas į situaciją iš vieno taško, pozicijos. Tai tik viena tam tikro reiškinio interpretacija. Perspektyvų gali būti daug, gali būti ir viena. Kiekvienas turi savo interpretacijas, matymo taškus. Tuo pačiu perspektyvą galime sėkmingai keisti. Teisybės dėlei – ji keičiasi ir savaime.

Turiu du pagrindinius būdus kaip sprendžiu situacijas per perspektyvą. Dažnai pasitaiko atvejų, kai sprendi tam tikrą, rodos, sudėtingą situaciją, „suki“ galvą ir jokio padoraus (tinkamo) sprendimo nepavyksta atrasti. Tuomet viską metu ir pradedu užsiimti visiškai kitais reikalais. Kaip rodo patirtis, po kelių valandų ar kitą dieną, atsakymas tiesiog ateina pats, pakartotinai neprašomas. O kas puikiausia, dažniausiai būna paprastas, aiškus ir tikslus. Kas tuo metu atsitinka? Tik tiek jog pasikeičia perspektyva, pavyksta pamatyti tą pačią situaciją iš kito taško ir dėl to viskas pasidaro aiškiau ir paprasčiau, nes situaciją matome jau iš dviejų pozicijų (ankstesnės ir dabartinės). Mėgstu sakyti, atsitrauk nuo problemos ir sprendimas ateis pats. Šis situacijų sprendimo būdas ypač tinka jei su atsakymu(-ais) galima palaukti.

Kitas būdas – tai įnešti į situaciją daugiau aiškumo ir objektyvumo pasinaudojant kitų žmonių perspektyvomis. Tarkime, iškilo tam tikras finansinis ar sveikatos klausimas (iššūkis) ir dabartinė tavo perspektyva nepateikia norimo atsakymo. Tada pagalvok, ar tavo draugų rate yra žmonių, kompetentingų šiais klausimais. Ką jie darytų tavo situacijoje? Jei nėra, ką tada darytų tavo draugai – Jonas, Petras, Kęstas? Pasikeis tavo perspektyva ir situacija pavyks įvertinti naujai. Vėl bus aiškiau ir paprasčiau. Tai ypač praverčia, kai atsakymų reikia greitu laiku, o pasiklausti nėra kada, belieka, skubiai keisti perspektyvą.

Aš stengiuosi prieš priimdamas kiekvieną svarbesnį sprendimą pasinaudoti perspektyvų galia. Žinoma, visos perspektyvos yra tik dalis pačios situacijos. Nėra galutinai objektyvaus situacijos matymo taško, bet kuo daugiau tų taškų įžvelgiame, tuo objektyvesnė ir lengviau perprantama situacija palieka. Taigi, noriu tavęs paklausti, ar kai sekantį kartą susidursi su situacija, kai tu matysi ir žinosi sprendimą žmogaus situacijai, jis vis dar atrodys kvailesnis dėl nesugebėjimo išspręsti savos situacijos? Ar tai ne trumparegiškumas ir juokimasis iš savęs? Pasinaudok savo perspektyva ir padėk žmonėms spręsti jų problemas, situacijas, o jų perspektyva padės išspręsti tavąsias. Laimi visi. Beje, ar turi savų idealų? Nekalbu apie tuos, kurie danguje, bet apie tuos kurie ant žemės vaikšto. Lengviau ir paprasčiau priiminėti sprendimus pasinaudojant sektinų pavyzdžių perspektyvomis.