Citatos: altruizmas

Mūsų šventajam (Maksui. - Red.) komunizmas yra visai nesuprantamas, nes komunistai nepriešpriešina nei egoizmo pasiaukojimui, nei pasiaukojimo egoizmui ir teoriniu atžvilgiu nesuvokia šio priešingumo nei jo sentimentalia, nei pompastiška ideologine forma; atvirkščiai, jie atskleidžia materialines jo šaknis, kurioms išnykus, jis pats savaime išnyksta. <…> Jie nekelia žmonėms moralinio reikalavimo: mylėkite vienas kitą, nebūkite egoistai ir t.t.; atvirkščiai, jie puikiai žino, kad ir egoizmas, ir pasiaukojimas tam tikromis aplinkybėmis yra būtina individų savęs teigimo forma.

K. Marksas ir F. Engelsas

Kaip dorovinę savybę altruizmą galima apibūdinti šitaip: nuolatinis ir nesavanaudiškas asmenybės rūpinimasis bendra gerove, susietas su pasirengimu atsisakyti savo asmeninių interesų dėl visuomenės ir kitų žmonių gerovės. Asmenybės elgesyje altruizmas pasireiškia pačiomis įvairiausiomis formomis - nuo sąmoningo, bet saikingo asmeninių poreikių apribojimo iki herojiško pasiaukojimo.

V. Bliumkinas

Tik pasiaukojimas - brolybės užuomazga. Brolybė užsimezga, kai aukojamės kokiam bendram reikalui, daug reikšmingesniam nei mes patys.

A. de Sent-Egziuperi

Altruizmas ir visiškas nesavanaudiškumas realiomis teisėmis galutinai gali įsitvirtinti tik tuomet, kai bus likviduotos visos ekonominės žmonių nelygybės liekanos visuomenėje.

A. Titarenka

Įsitikinimas karo teisingumu, supratimas, jog būtinai reikia paaukoti savo gyvybę brolių labui, kelia kareivių dvasią ir verčia juos pakelti negirdėtus sunkumus. Caro generolai sako, kad mūsų raudonarmiečiai pakelia tokius sunkumus, kokių niekuomet nebūtų pakėlusi carinės santvarkos armija. Mat kiekvienas darbininkas ir valstietis, pašauktas į kariuomenę, žino, už ką jis eina, ir sąmoningai lieja kraują, kad nugalėtų teisingumas ir socializmas.

V. Leninas

Tikrasis žmogiškumas altruizmas yra kultūros padarinys, jis susijęs su antrąją signaline sistema… ir jeigu ji silpnai išsivysčiusi, tai būtinai bus rūpinamasi tik savo kailiu.

I. Pavlovas

Kuo daugiau žmogus duoda žmonėms ir mažiau reikalauja sau, tuo jis geresnis; kuo mažiau duoda kitiems ir daugiau reikalauja sau, tuo jis blogesnis.

L. Tolstojus

Galvokite daugiau apie kitus ir mažiau apie save. Rūpinkites bendra nuotaika ir bendru reikalu, tada ir jums bus gerai.

K. Stanislavskis

Leave a Reply