Devyneto asmenybė

Jūsų asmenybė rodo dvasinį brandumą, tai aukščiausio dvasinio išsivystymo etapas, supratimas to, kad tik meilė atidaro svarbiausias duris į naujus egzistencinius išmatavimus. Pasižymite labai dideliu jautrumu išoriniams dirgikliams. Intuityviai numatote būsimus įvykius, lengvai įsiskverbiate į žmogaus mintis ir sielą. Ši intuicija ir dvasinio gyvenimo turiningumas yra pastovus Jūsų įkvėpimo šaltinis ir tolesnės veiklos, tobulėjimo stimulas.

Nedaug sutinkama tokių kaip Jūs žmonių: garbingų, altruistiškų, sugebančių paaukoti save. Esate išskirtinai dėmesingas ir greitai reaguojate į aplinkinių problemas. Niekada nepraeinate pro šalį, kur egzistuoja kančia ir neteisingumas.

Turite puikią vaizduotę, esate protingas ir aktyvus; pasižymite proto gyvumu, išradingumu ir mokėjimu rasti išeitį iš bet kokios situacijos. Pasiekiate sėkmės ten, kur kiti pralaimi. Vienas iš Jūsų privalumų yra dėmesingumas ir įžvalgumas; niekas nedingsta iš Jūsų akiračio. Jūs orientuojatės ne tik asmeniniuose klausimuose, tačiau visame kame, kas vyksta aplink Jus. Sugebate pastebėti subtilius žmogiško elgesio niuansus.

Visame kame siekiate tobulumo; esate darbštus, disciplinuotas darbuotojas, labai reiklus sau. Linkęs dominuoti ir noriai užsiimtumėte savo artimųjų ir pažįstamų reikalais. Todėl kartkartėmis aplinkiniai turi Jums pretenzijų, nes niekas nenori, kad kas nors kištųsi į jų asmeninį gyvenimą, netgi toks kompetentingas ir geranoriškas žmogus, kaip Jūs.

Dažnai esate nekantrus ir greitai užsidegate, linkęs dramatizuoti situaciją, pervertinti mažareikšmes detales. Kartkartėmis prarandate realybės jausmą ir apie tai nenorite net pats sau prisipažinti.

Jūsų asmenybė simbolizuoja universalią meilę, todėl noriai imatės vadovauti labdaringoms organizacijoms, padedate žmonėms, nuskriaustiems likimo. Garbingas ir drąsus – esate geriausias žmogaus teisių gynėjas. Entuziazmas, su kuriuo imatės labdaringų reikalų, būdingas tik Jūsų tipo žmonėms. Aplink save skleisdami meilę įkvepiate kitus. Didžiausia Jūsų gyvenimo svajonė – padaryti pasaulį teisingesnį ir laimingesnį. Siekdami šios svajonės, jaučiate, kad praturtinate save ir taip judate link dvasinio tobulumo viršūnės.

Praktiškai visada sudarote gerą įspūdį ir greitai užkariaujate žmonių simpatijas bei pasitikėjimą Jumis. Esate mandagus, taktiškas ir delikatus, o tuo pat metu galite atrodyti keistas, ekstravagantiškas, nes neretai vadovaujatės elgesio normomis, nesuprantamomis aplinkiniams. Siauresnio akiračio žmonėms Jus sunku suprasti.

Esate labai nepriklausomas, nepakenčiate jokių apribojimų, jokios prievartos ir paklusimo. Jums būtina visiška minties ir veiksmų laisvė. Laisvės pojūtis, galimybė judėti visomis kryptimis ir užsiimti tuo, ko norite, Jums būtini kaip oras. Dėl to mėgstate keliauti, ir tam Jums nereikia didelių patogumų. Užtektų tik miegmaišio, daug laisvo laiko ir plataus kelio…

Nors aplinkiniai Jus mato kaip linksmą, draugišką ir komunikabilų, tačiau mėgstate ir vienatvę, o Jūsų ryšiai su aplinkiniais yra paviršutiniški ir neilgi. Esate nepriklausomas, atsiribojęs, išsaugote tam tikrą distanciją, o tai neleidžia užmegzti gilesnių draugiškų santykių. Jūsų charakteris – tikra paslaptis, nes iš vienos pusės, stipriai pergyvenate kitų žmonių bėdas ir kančias, o iš kitos, niekam niekada nepašvenčiate savęs iki galo. Susidaro įspūdis, kad Jūsų siela gyvena kažkur toli, tokiose vietose, kur niekas kitas tik Jūs gali prieiti.

Jaučiate gana stiprų žinių poreikį, tačiau Jūsų domėjimasis kokia nors konkrečia tema nėra ilgalaikis. Jūs siekiate daug ką pažinti, viską aprėpti savo protu. Mėgstate tvarką ir harmoniją, kovojate už tai, kad žemėje įsiviešpatautų teisingumas. Vadovaujatės aukštais idealais, tačiau Jūsų dorumas ir garbė gali atsigręžti prieš Jus patį – galite būti išnaudotas nesąžiningų ir gudrių žmonių.

Aplinkiniai sužavėti Jūsų džiaugsmu gyvenimu, entuziazmu, tačiau tie, kurie Jus geriau pažįsta, gali papasakoti apie antrąjį Jūsų “veidą“: grubumą, impulsyvumą, nuožmumą. Susidaro įspūdis, kad Jūs specialiai ieškote kabliuko skandalui. Jūsų kalba aštri, žeidžianti, sakote viską, ką galvojate. Žodžiais sunku būtų su Jumis pakovoti.

Pastoviai stengiatės būti sąžiningas su pačiu savimi, dažnai neatsižvelgiate į tai, kad Jūsų nuomonė nesutampa su daugumos nuomone. Savo iškalbingumu galite daug ką uždegti.