Gyvenimo įžvaldos

 • Sėkmės negalima siekti; ji yra pasekmė. Ji randasi natūraliai, kai stengiamės vardan didingo tikslo.
 • Raskite savo tikslą, o tada veikite su pasididžiavimu ir meile – meilė yra neįtikėtina galia, pasitarnaujanti siekiant gėrio.
 • Indėlį į gyvenimą kurkite šiandien, o ne po dešimties metų, kai „turėsite daugiau laiko“.
 • Žmonės per dažnai vadovaujasi klaidingu įsitikinimu: dienų dienas siekia laimės, užuot suvokę, jog laimė yra ne finišas, o susikurta būsena.
 • Šiandien nuspręskite veikti nepriekaištingai. Ir nepriekaištingai gyventi.
 • Sėkmė slypi atvirume sau – ir puoselėjime tokio gyvenimo, kurio jūs trokštate.
 • Iš tikro jūs negalite sau leisti nė vienos negatyvios minties. Liaukitės puoselėję tai, kas jums nenaudinga.
 • Visi nepaprasti veiksmai prasideda nuo svajonių.
 • Dauguma dalykų, kurie mus gąsdina, niekada nenutinka. Tai kam leisti baimėms valdyti gyvenimą?
 • Savianalizė yra pirmasis žingsnis kelyje į didingumą.
 • Jūs tampate tuo, apie ką nuolat galvojate.
 • Gyvenimas yra save realizuojanti pranašystė – suteikia jums tai, ko iš jo tikitės.
 • Jei norite iš gyvenimo gauti viską, kas įmanoma, kiekvieną dieną, valandą ir minutę gyvenkite čia ir dabar.
 • Kai stengiatės iš visų jėgų ir siekiate tobulumo, gyvenimo vėjas pakelia jūsų burę.
 • Kaip saulės šviesoje nelieka šešėlių, taip žmogaus sąmonės šviesoje ištirpsta baimė.
 • Geriausias būdas paveikti kitą yra parodyti jam pavyzdį.
 • Laimė yra ne kas kita kaip proto būsena, kurią jūs sukuriate savitu gyvenimo įvykių interpretavimu.
 • Jeigu siekiate vientisumo, reikia pažadinti keturis savo tikrosios esaties aspektus: protą, kūną, širdį ir dvasią.
 • Gausos principas skelbia, kad kuo daugiau duodate kitiems, tuo daugiau gaunate.
 • Skirkite laiko savęs pažinimui. Nusimeskite kaukę, kurią demonstruojate pasauliui ir dirbkite su savimi, kad išsiaiškintumėte, kas iš tikro esate.
 • Mes tokie pasipūtę. Manomės esą protingesni už visatą. Visatą, sukūrusią saulėlydžius ir vaivorykštes. Visatą, sukūrusią žvaigždes ir mėnulį. Manome, kad geriau už visos visatos šaltinį žinome, ko mums reikia.
 • Kiekvienas mes turime aibę pasirinkimų, kaip gyventi. Iš dangiškojo architekto gavome eskizą, kurio detales išbaigiame patys.
 • Šis pasaulis būtų daug geresnis, jeigu mes pradėtume laikyti save filosofais, išmintingai – ir meniškai – dalyvaudami džiaugsmingesnio ir prasmingesnio gyvenimo kūrime.
 • Laikas – neįkainojama vertybė, o geriausias metas gyventi turtingiau, išmintingiau ir prasmingiau, yra dabar.
 • Darbštumas, savidrausmė ir kasdienis tobulėjimas yra esminiai didingumo elementai.
 • Liūdniausia gyvenime ne tai, kad reikia mirti, o tai, jog negyvename taip, kaip reikia.
 • Dauguma šios planetos gyventojų prarado ryšį su tikrąja savo esatimi, šia pirmine būsena, kai nebijojome siekti savo svajų. Mes pamiršome, kas esame.
 • Jei norite mylėti kitus, pirmiausia pamilkite save.
 • Raskite laiko pasidžiaugti paprastais gyvenimo malonumais, kuriais žavėjomės vaikystėje.
 • Jei kasdien skirsite valandą laiko darbui su savimi ir atliksite tai sąžiningai, po mėnesio tikrai sulauksite stulbinančių rezultatų.
 • Visais savo veiksmais turėtumėte skelbti meilę.

Robin Sharma “Įžvalgos kiekvienai dienai”

Leave a Reply