Ką reiškia vienetas?

Vienas yra nelyginis ir nedalijamas skaičius. Jis yra Dievo, vienybės, pradžių pradžios, nepoliškoumo ir individualumo simbolis. Vienas visuomet yra lygus sau pačiam ir nekintamas. Vienetas apjungia pirmykštį pradą, vienybę ir visatos ryšius.
Vienetui priskiriama Saulė, geltona spalva ir sekmadienis.

Vienetas padeda:

pažinti save,
labiau pasitikėti savimi,
išsiaiškinti daiktų ir reikšmių esmę,
atrasti savo individualumą.

Neigiamos savybės:

agresyvumas,
egoizmas,
netolerancija,
valdžios troškimas,
užsispyrimas.

Naudojimas papuošalamas: 
geometriškai vienetas vaizduojamas kaip taškas ar apskritimas. Vienetą išreiškia deimantas, topazas, gintaras, citrinas ar kitas geltonos spalvos akmuo, esantis centre.