Kaip atpažinti melą

Gestai atsirado gerokai anksčiau, nei žmogus išmoko kalbėti ir meluoti. Mimika ir gestai gali pasakyti apie daug ką, jie išduoda pašnekovo būseną, ir būdami  dėmesingi, galime pastebėti daugelį įdomių dalykų. Profesionalus melagis paprastai pats tiki tuo, ką sako, todėl jo gali neišduoti nei mimika, nei gestai.

Gestus ir mimiką valdo ta pasąmonės dalis, kurią sunku kontroliuoti. Būtent todėl, kad gestai yra „surišti“ genetiškai ir atliekami nesąmoningai, mes turime galimybę be žodžių suprasti tai, ką žmogus nori pasakyti arba, priešingai, ką jis stengiasi nuslėpti.

Psichologai išskyrė gestų grupę, kurie gali byloti apie tai, jog žmogus meluoja. Kaip atpažinti melą pagal mimiką ir gestus? Mes nuo vaikystės girdime: „Žiūrėk į akis!“. Žinoma, po tokio kategoriško įsakymo sunku nulaikyti žvilgsnį, net jeigu nieko blogo ir nepadarei, tačiau būtent akys atspindi žmogaus būseną. Jeigu pašnekovas nukreipia žvilgsnį, įtikėtina, kad jis ką nors slepia arba meluoja Nors jis gali būti tiesiog drovus savo prigimtimi.

Kada žmogus, su kuriuo jūs kalbatės, pradeda čiupinėti savo drabužius, aksesuarus, liestis prie nosies, ausies ar smakro, jis jaudinasi. Jeigu jis neturi pagrindo jaudintis prieš jus dėl subordinacijos, gali būti, kad jis meluoja. Melo požymis gali būti tai, kad pašnekovas pradeda dažnai mirksėti, jo balsas prikimsta. Žinoma, jeigu jūs pradėsite įdėmiai stebėti žmogaus gestus ir mimiką, nesumirksės tik labai stabilios psichikos žmogus arba… profesionalus melagis. Todėl pirmąsias patirtis išaiškinant melą geriau taikyti tiems, kurie jūsų nemato, pvz., stebint filmų herojus.

Visi žmonės skirtingi, todėl ir savo emocijas rodo skirtingai. Kai kas meluoja iš baimės, kai kam tiesiog sunku prisipažinti netinkamai pasielgus. Priklausomai nuo to, koks yra melo motyvas, nuo apgaviko pasiruošimo laipsnio, nuo pateikiamos informacijos svarbos priklauso ir gestai, ir mimika.