Kaip prisiminti sapnus?

Žmonių gebėjimai atsiminti sapnus labai skirting, tačiau jūs pritaikę atminties įsiminimo principus galite perimti informacija iš savo pasąmonės

Kai kurie žmonės labai blogai atsimena savo sapnus, tad yra tvirtai įsitikinę, jog visai nesapnuoja. Bet tai netiesa. Pastarųjų dvidešimties metų tyrimai parodė, kad kiekvienam žmogui naktį būdingi sapnavimo periodai. Tai galima pastebėti iš greitųjų akių judesių, kurio metu akių vokai virpa ir mirkčioja, o kai kuriais atvejais ir visas kūnas trūkčioja, nes išgyvendamas įsivaizduojamą veiksmą kūnas „mato” ir „juda”. Jeigu turite katę ar šunį, tikriausiai esate pastebėję tokią jo ar jos elgseną miegant, nes daugelis aukštesniųjų žinduolių taip pat sapnuoja.
Pirmasis žingsnis, padedantis įsiminti sapnus, būtų paties sapno atkūrimas. Tuo tikslu prieš pat miegą „užprogramuojate” pasąmonę. Pradėję snūduriuoti, švelniai, bet tvirtai sau kartokite: „atsiminsiu sapną, atsiminsiu sapną, atsiminsiu sapną”. Taip „užprogramuosite” savo atmintį, kad atsibudę pirmiausiai atsimintumėte sapną. Galbūt pirmąjį sapną „pagausite” tik po trijų savaičių, tačiau tai anksčiau ar vėliau įvyks. Sugavę sapną, pereikite prie antrojo sapnų įsiminimo etapo. Tai gana keblus ir „pavojingas” momentas, nes jeigu pernelyg susijaudinsite dėl to, kad sapną jau sugavote, galite jį prarasti. Taip gali atsitikti dėl to, kad įsimenant šiuo būdu protas turi kurį laiką likti nesujaudintos būsenos. Privalote mokėti išsaugoti beveik meditacinę ramybę ir palengva peržiūrėti pagrindinius sapno elementus. Po to labai atsargiai išsirinkite iš sapno du ar tris įspūdingesnius vaizdinius ir taikydami atminties principus (kurie patys turi sapno savybių) susiekite juos su bazine prikabinimo sistema. Galime, pavyzdžiui, įsivaizduoti, kad susapnavote esąs eskimas, atsidūręs ant plaukiojančios ledo lyties Siaurės ašigalyje, ir kad milžiniškais spalvotais flomasteriais rašote ant dangaus skliauto pagalbos šauksmą „Gelbėkite!”, o tie jūsų įrašai primena šiaurės pašvaistę. Kad geriau įsimintumėte, tereikia paimti du dalykus iš bet kurios prikabinimo sistemos. Pavyzdžiui, imkime abėcėlės sistemą. Galima įsivaizduoti, kad padangėje skraido musės cėcė ir kai tik jos nutupia ant įrašų, nuo raidžių tarsi adatėlės pabyra keistų formų snaigės. Taigi susieję pagrindinius sapno vaizdinius su savo pagrindinės įsiminimo sistemos vaizdiniais, galėsite lengvai aprėpti skirtingų smegenų bangų būklę jums miegant, prabundant ir visiškai atsibudus, todėl sugebėsite atkurti tokią svarbią ir tokią jums naudingą pasąmonės veikimo sritį. Daugybės žmonių, pradėjusių atsiminti sapnus, tyrimai rodo, kad praėjus keliems mėnesiams jie tampa ramesni, jų elgesio motyvai aiškesni, o jie patys būna spalvingesnės, turinčios humoro jausmą, kūrybiškesnės asmenybės ir daug lengviau gali įsiminti sapnus. Visa tai neturėtų stebinti, nes mūsų pasąmonė – tai nuolat dešiniajame smegenų pusrutulyje veikianti žaidimo aikštė, kurioje visi atminties principai lavinami iki tobulumo. Šie procesai, vykdomi sąmonės lygmenyje, sukelia savaiminį tiesiogiai su jais siejamų įgūdžių tobulėjimą. Jeigu susidomėsite šia savityros ir tobulinimosi sritimi, kaip ir daugeliui kitų žmonių patarčiau rašyti sapnų dienoraštį pasitelkus vaizdinių žodžius ir atminties žemėlapį. Šis dienoraštis padės jums kasdien lavinti minėtus įgūdžius ir taps vis naudingesniu įvairiapusio savęs ugdymo įrankiu. Kažkiek pasipraktikavus gali pasirodyti, kad tampate ne tik literatūros ir meno žinovu, bei ir patys sugebate tose srityse būti kūrybingi, nors apie tai net negalvojote.
Edgaras Allanas Poe sugebėjo atsiminti savo košmariškus sapnus ir jais remdamasis kūrė siaubo apsakymus. Dailininkas siurrealistas Salvadoras Dali yra viešai paskelbęs, kad daugelis jo paveikslų – tobulai įsimintų sapnų reprodukcijos.
Atminties įgūdžių plėtojimas ne tik padeda atsiminti daugiau nei jūs anksčiau atsimindavote, bet ir labai padidina kairiojo bei dešiniojo smegenų pusrutulių bendrąsias galimybes. Atminties įgūdžių plėtojimas ne tik apskritai lavina atmintį, bet ir ugdo kūrybiškumą, vadinasi, ir tiksliųjų bei humanitarinių mokslų gebėjimus. Taip pat padeda labiau pažinti save ir daug lengviau įsisavinti žmonijos sukauptas žinias. Vadinasi, ne tik pasisemi iš žmonių kūrybiškumo bei žinių aruodo, bet ir įneši ten savo indėlį.

Parašykite komentarą