Kas valdo mūsų gyvenimą?

Nuo seno įvairūs daiktai mus domina tiek, kiek mes galime prie jų prisiliesti, juos matyti, girdėti, pasverti, išmatuoti. Mes pasikliaujame fiziniais pojūčiais.

Tačiau kaikurie iš mūsų ima suvokti, jog aplink mus egzistuoja kitos, mums nevisai pažįstamos jėgos. Gali paaiškėti, kad yra ir kitas mūsų gyvenimo „Aš“ – daug galingesnis nei mūsų fizinė esybė, kurią matome veidrodyje.

Kodėl žmonės į nepažintus reiškinius žvelgia lengvabūdiškai? Kaikurie tvirtina, jog to ko ngalime užfiksuoti savo pojūčiais, tai tokių dalykų išviso nėra. Tačiau ar galite patikėti, kad visus mus valdo nematomos ir neapčiuopiamos jėgos.

Juk žmonės negali valdyti saulės, kad ji nešviestų. Mums nepavaldi gravitacija, kuri išlaiko mūsų planetą. Tarp šitokių jėgų mes atrodome menki ir bejėgiai. Ar žinote, kokia jėga priveržia išdygti žemėje pasėtam grūdui? Kas mus aprūpina maistu, apranga, kitais dalykais?