Kas yra talismanas?

Manoma, kad papuošalo svarba yra grožis, patraukli išvaizda ar aptašyti akmenys, tuo tarpu talismanai ga­minami ir nešiojami siekiant gauti tam tikros energijos arba įgyvendinant tam tikrus tikslus.
Amuletas saugo jį nešiojantį žmogų. Talismanas taip pat gali saugoti, tačiau dažniausiai jis naudojamas ko nors siekiant. Talismanas magiškai veikia tik tuomet, kai jį įkraunama tam tikra energija.
Bendrai paėmus beveik kiekvienas daiktas gali būti talismanas: pasaga ar medalionas – kiekvienas jų gali nešti laimę.
Talismanas turi būti:

 pagamintas ir naudojamas tam tikram tikslui. Tai gali būti bendro pobūdžio noras (gyvenimo laimė, pa­sisekimas) arba labai konkretus uždavinys (pvz. Egza­minų laikymas);

 „užprogramuotas“ norimam tikslui, nes tik tuomet jam suteikiama atitinkama minčių energija, kurią jis ga­li sustiprinti. Kuo didesnė ši energija, tuo talismanas veiksmingesnis;

 tokios formos, spalvos, medžiagos ar akmenų, ku­rių simbolika atitinka siekiamą tikslą;

 jei įmanoma, pagamintas tinkamu momentu, t.y. atsižvelgiant į astrologinį žvaigždžių ir planetų išsidės-
tymą.