Keturios emocijos, galinčios pakeisti gyvenimą

Emocijos yra pačios galingiausios žmoguje veikiančios jėgos. Valdomi jausmų, žmonės gali atlikti pačius herojiškiausius ir pačius barbariškiausius žygius. Visa civilizacija priklauso nuo to, kaip žmonės sugeba valdyti savo emocijas. Emocijos yra kuras, o protas yra pilotas. Šis junginys ir varo į priekį visą civilizacijos laivą.

Taigi kurios emocijos skatina žmogų veikti? Jim Rohn išskiria 4 pagrindines emocijas, kiekviena iš jų (arba jų kombinacijos) gali būti neįtikėtinų veiksmų priežastimi. Tą dieną, kai leisite šioms emocijoms pažadinti savo potencialą, gali pasikeisti visas jūsų gyvenimas.

Dauguma žmonių nepasitenkinimą sieja su negatyviais veiksmais. Bet tam tikras nepasitenkinimo laipsnis gali apversti kiekvieno gyvenimą. Tai nutinka tuomet, kai yra prieinama riba ir pasakoma: “Užteks, daugiau taip gyventi nebenoriu”. Tada iššaukiami dvikovon visi gyvenimo sunkumai ir gimsta patys produktyviausi veiksmai. Vadinkite tokį momentą kaip norite – “visko gana” diena, “daugiau niekada” diena, bet jame slypi didžiulė jėga.

Apsisprendimas

Žmonės dažniausiai sprendimus padaro tik tada, kai verčia konkreti situacija ir nebėra kur dingti. Ir kuo sprendimai svarbesni, tuo labiau jų vengiama ir atidėliojama.

Kai žmogus įvaromas į kampą, jis nori nenori turi suvaldyti prieštaringus jausmus, kurių reikalauja sprendimo priėmimas. Tai tas pats, kaip važiuoti keliu ir privažiuoti kryžkelę. Kelias gali turėti du, tris ar net keturis atsišakojimus ir reikia rinktis, kur pasukti. Nuspręsti nėra lengva, dėl to gali tekti nemiegoti naktimis, pabusti išpiltam šalto prakaito, įveikti didžiulį vidinį pasipriešinimą.

Esminiai gyvenimo sprendimai yra tarsi vidiniai civiliniai karai. Kovoja priešingų jausmų armijos, kiekviena turi savo priežasčių bei motyvų arsenalus, kuriais bando užvaldyti mūsų protus. Ir šio mūšio rezultatas, ar tai būtų ryžtingas ar nedrąsus, gerai apgalvotas ar impulsyvus sprendimas, gali nukreipti jus teisinga arba klaidinga linkme. Kad ir ką bedarytumėt, kokioje situacijoje bebūtumėt, bendra taisyklė yra tokia: niekada nesustokite ir nestovyklaukite gyvenimo kryžkelėse. Nuspręskite. Geriau padaryti blogą sprendimą, pasukti klaidingu keliu, negu nedaryti nieko. Kiekvienas privalo sutvarkyti emocinę netvarką ir sutaikyti konfliktuojančias jausmų armijas savo viduje.

Troškimas

Kaip žmoguje sužadinti troškimą, norą ar aistrą? Tiesiogiai į šį klausimą atsakyti yra sunku, tai priklauso nuo konkretaus žmogaus ir situacijos. Tačiau yra 2 bendri ir svarbūs principai:
Troškimas ateina iš vidaus, ne iš išorės.

Troškimą gali sužadinti išorinės jėgos.
Praktiškai bet kas gali pažadinti žmoguje norą. Tai laiko ir pasiruošimo klausimas. Priežastis gali būti daina, suvirpinusi iki širdies gelmių ar įsimintina kalba. Tai gali būti filmas, pokalbis su draugu ar nemalonus išgyvenimas, knyga ar netgi paprasčiausias straipsnis. Niekada negali nuspėti, kas gali suvirpinti vidinį žmogaus mechanizmą ir priversti pasakyti: “Aš noriu to dabar”.

Kol ieškote to “karšto” jungiklio, kuris pažadintų jumyse gryną ir stiprų troškimą, įsileiskite į savo gyvenimą kiekvieną pozityvų išgyvenimą. Neapsistatykite sienomis, trukdančiomis pajusti gyvenimo skonį. Ta pati siena, kuri saugo jus nuo sunkumų ir nusivylimų, taip pat sulaiko ir saulės spindulius, praturtinančius jūsų gyvenimą. Leiskite gyvenimui jus paliesti. Bet kuris prisilietimas gali būti lemtingas ir atnešti didžiules permainas.

Pasiryžimas

Pasiryžimas reiškia “Aš padarysiu tai”. Jame slypi didžiulė energija. Kitaip sakant, jeigu kas nors pasiryžta “padaryti arba mirti”, niekas negali tokio žmogaus sulaikyti.

Alpinistas sako: “Aš įkopsiu į šį kalną. Visi man sako, kad jis per aukštas, per status, per daug pavojingas. Bet tai mano kalnas ir aš į jį įkopsiu. Greitai jūs išvysite mane mojuojantį nuo jo viršūnės arba nepamatysite išvis, nes grįšiu tik pasiekęs viršūnę”.

Kas gali kovoti su tokiu ryžtu? Kai susiduri su tokia geležine valia, atrodo, kad laikas, likimas ir aplinkybės sušaukia skubų posėdį ir nutaria: “Mes turime leisti šiam žmogui įgyvendinti savo svajonę, nes jis tvirtai nusprendė, jog padarys tai, arba mirs bebandydamas”.

Kaip apibūdinti ryžtą? Kartą Jimas Rohnas Kalifornijoje vedė seminarą vienos mokyklos vaikams. Seminaro metu jis uždavė vaikams klausimą, kas, jų manymu, yra pasiryžimas. Pakilo keletas rankų ir vaikai pateikė keletą puikių atsakymų. Bet patį tiksliausią ir geriausią apibrėžimą pasakė viena mergaitė: “Pasiryžti reiškia pažadėti sau, kad niekada nepasiduosi”.

Tik pagalvokite apie tai. Kiek laiko kūdikis mokinsis vaikščioti? Kiek laiko turi praeiti, kad savo kūdikiui pasakytumėte “Gana, viskas, užteks stengtis”? Manote, kad tai beprotybė? Be jokios abejonės, juk bet kuri motina žino, kad jos vaikas bandys tol, kol galų gale išmoks vaikščioti. Čia ir slypi svarbiausia pamoka. Kiekvienas paklauskite savęs “Kiek laiko aš pasiryžęs dirbti, kad išsipildytų mano svajonės?”. Geriausias atsakymas į šį klausimą yra toks: “Tiek, kiek reikės” arba “Tol, kol mano svajonės virs realybe”.