Ketverto asmenybė

Uždarumas ir valdžia, įtvirtinanti save, neprarasdama energijos. Esate atsakingas, solidus ir rimtas. Bet kokį darbą atliekate labai susikaupęs, o turint omeny Jūsų ištvermę, nenuostabu, kad beveik visada pasiekiate sėkmės. Jūs neturite laiko apgailestavimams ir svajonėms – Jūs organizuojate, visą laiką ką nors veikiate.

Praktiškas, solidus, rimtas ir darbštus; jaučiate veik patologišką baimę rizikai, netikėtoms permainoms, nuotykiams. Jums būdingas atsargumas ir santūrumas, todėl prieš pradėdami veikti, viską kruopščiai išnagrinėjate ir apgalvojate. Rizikuojate tik tada, kai yra galimybė laimėti. Esate analitikas, besivadovaujantis sveiku protu. Savarankiškai priimate sprendimus. Esate tiek užsispyręs, kad niekada neišduodate savo tikslo ar idealo.

Žinoma, tokia pozicija užtarnauja pagarbą, su sąlyga, kad tai neperaugs į išankstinę nuostatą. Pernelyg atsargūs ir lėti veiksmai sudaro tokias sąlygas, kai prarandama Jūsų veiklos prasmė, prarandamas palankiausias momentas sprendimui priimti.

Esate tylus, ramus ir santūrus. Nemėgstate viešai rodyti savo jausmų. Jūsų gyvenime dažnai neužtenka laisvumo ir džiaugsmo. Paprastai esate linkęs į lėtapėdiškumą, apie tai Jūs žinote, ir sunkiai tai išgyvenate. Tačiau nedaug ką galite pakeisti, nes “paleisti save“ ar paklusti širdies balsui – aukščiau Jūsų jėgų.

Nesate labai iškalbingas, o pokalbis su Jumis kitiems žmonėms nėra nei lengvas, nei malonus. Viskas, apie ką kalbate pasižymi konkretumu ir suspaustumu, dažnai aštrumu. Labai greitai pertraukiate pokalbį, kuris, Jūsų manymu, neįdomus. Nemėgstate bendrauti su nekonkrečiais žmonėmis, apie įvairius klausimus kalbate tiesmukai ir be išsisukinėjimų. Jūsų argumentai visada pasižymi logika ir vientisumu.

Iš esmės esate konservatorius, gyvenime besivadovaujantis sveiku protu. Jūs tikite tik realiais ir akivaizdžiais dalykais, Jūsų nejaudina dvasinės ir metafizinės problemos, bei jų sprendimai. Ant žemės stovite taip stipriai, kad Jus nelengva suvilioti iliuzijomis ir tuščiomis chimeromis, nuogu entuziazmu, neparemtu solidžiai argumentais.

Nedaugelis yra tokie kantrūs, atkaklūs ir ryžtingi kaip Jūs. Greičiausiai neturite polinkio dominuoti, nesate didelis egoistas, goduolis. Tačiau jeigu apsisprendžiate, Jūsų niekas nesulaikys ir neprivers pasukti iš kelio. Tokiais atvejais drąsiai ir ryžtingai sprendžiate bet kokias problemas, Jums neegzistuoja jokios kliūtys, kurių negalėtumėte nugalėti.

Turite gana stiprią valią, esate disciplinuotas, gerai save valdote. Esate išskirtinai kruopštus ir darbštus. Jeigu laikinai neturite kokio nors užsiėmimo, jaučiate nerimą ir nepasitenkinimą. Viso savo gyvenimo bėgyje išsaugote tiek fizinį, tiek intelektualinį aktyvumą.

Išsiskiriate įžvalgiu ir aštriu protu, o tuo pat metu esate gana pažeidžiamas, Jus lengva įžeisti. Tokiu atveju tampate staigus, nuožmus, netgi vulgarus. Nepakenčiate tinginiavimo ir apatijos, esate labai reiklus sau ir kitiems. Tokia pozicija kuria konfliktus su aplinkiniais (aplinkinių tarpe galite pagarsėti kaip nekantrus despotas). Jei prie to pridėsime griežtumą ir formuluočių tiesmukumą, tampa aišku, kodėl turite tiek daug priešų. Dėl to turite priimti artimuosius tokius, kokie jie yra. Juk ne visiems pasisekė gimti tokiems kaip Jūs ir turėti tiek daug privalumų.

Kontaktuose galima remtis Jūsų punktualumu, kruopštumu ir sąžiningumu. Kartkartėmis esate netgi patologiškai kruopštus, mėgstate, kad kiekvienas daiktas būtų savo vietoje.

“Švarus Jūs“ (nepakeistas kituose skirsniuose aprašytų savybių): visada tylus ir santūrus stebėtojas. Mėgstantis aiškumą ir nuspėjamumą. Humoro jausmas nėra gerai išvystytas, Jus nervuoja žmonės audringu temperamentu, plepūs, paviršutiniški, nenuspėjamų poelgių.

Kai kas galėtų Jums paprieštarauti, kad neturite vaizduotės, esate lėtas, nuobodus ir pernelyg prisirišęs prie materialių vertybių. Tačiau niekas nedrįs įžeisti Jūsų orumo, solidumo, doros, teisingumo jausmo, pastovumo ir nuoseklumo. Jumis galima remtis: jei ką pažadate – įvykdote, nesvarbu kiek tai kainuotų.

Dragystėje esate ištikimas, lojalus ir nusipelnęs pasitikėjimo. Rimtas, santūrus, mokate saugoti svetimas paslaptis, nemėgstate įvairiausių apkalbų ir ypač intrigų, nes iš patirties žinote, kad jos niekuo geru nesibaigia. Jūsų draugystė, nežiūrint, kad tikrų draugų turite labai mažai, paprastai išlieka visą gyvenimą. Turite nedaug, tačiau gerų, išbandytų, tikrų draugų. Dažnai Jūsų dalyvavimas sukuria stabilumo ir saugumo atmosferą, o aplinkiniai vertina Jūsų energiją, ištvermingumą ir ramybę.

Jūsų reakcija dažniausiai lėta, ekspromtas – ne Jums. Jums būtinas laikas įsisavinti reikalo detalėms, įsiskverbti į jo esmę. Tuo pat metu esate visa galva aukštesnis, kai kalba eina apie atmintį, nes vieną kartą įsisavinta informacija ilgam pasilieka Jūsų prote.

Tačiau yra situacijos, kuriose reaguojate su nebūdingu Jums greitumu. Tai atsitinka bet kokios socialinės neteisybės situacijose. Kaip taisyklė, neteisingų vyriausybių ar diktatorių opozicijoje egzistuoja po Jūsų tipo žmogų. Tokiu atveju Jūs visiškai, ryžtingai ir užsispyrusiai atsiduodate “reikalui“. Ir tokiu atveju nėra nieko kito, tokio radikalaus ir despotiško, kaip Jūs.

Kartais iškyla klausimas: ar gali būti taip, kad toks darbštus, kantrus ir nepalaužiamas žmogus gali patirti nesėkmę? Taip. Atsitinka tai tada, kai savo didelį valingumą išnaudojate kovodami prieš viską ir visus, savo tikslų siekdami bet kokia kaina. Šiuo atveju dauguma Jūsų privalumų virsta žlugdančiais Jus. Todėl visada turite sekti, kad netaptumėte labai ribotas, nepapulti į fanatizmo, nuožmumo, agresyvumo spąstus.

Svarbiausi Jūsų laukiantys spąstai

Nepamatuota savigarba, siekis vien tik savo naudos, neteisingų priemonių parinkimas. Neigiamas Jūs – kietakaktis, negailestingas, žiaurus ir be principų. Toks žmogus pastoviai gyvena baimėje patirti krachą, nesugeba džiaugtis gyvenimu.