Koks Jūsų gyvenimo palikimas? Ar gyvensite amžinai?

Jeigu gyventumėte ateinančių kartų širdyse ir protuose, ar tai reikštų, kad apgaunate mirtį? Ar padėdami pasauliui keistis ir vesdami paskui save žmones, būtumėte nemirtingas?

Taip, būdami profesionaliu savo srities žinovu darbe, puikiu tėvu šeimoje, lyderiu visuomenėje – reišktų, kad gyvenate amžinai.

Palikimas. Didingumas ateina tada, kai pradedame kurti dalykus, kurie nepasibaigs su mūsų išėjimu iš gyvenimo. Nustokite baimintis mirties. Turėkite gyvenimo svajonę. Daugiau rūpinkitės gyvenimu. Šiandienos darbais. Savo indėliu. Kokią baimę šiandien įveiksite. Ką gero padarysite šiandien. Kokias naujas asmenybės savybes išsiugdysite. Kokį blogį paversite gėriu.

Gyvenime nėra problemos, kurios negalima būtų išspręsti. Nėra asmenybės kuri būtų beviltiška. Nėra aplinkybių kurių nebūtų galima pakeisti – jeigu tik žmogus sugeba mylėti taip, kaip jam leidžia jo prigimtis. Atraskite savo gyvenimo vertę.