Asmeninis skaičius – darbas

Vienetas Išradingumas, gyvas protas, mokėjimas planuoti, įgyvendinti idėjas. Šios savybės garantuoja Jums aukštą padėtį visuomenėje. Didžiausios sėkmės galite pasiekti vadovaudamas, dirbdamas menedžeriu, būdamas savininku, lyderiu. Tačiau didžiausią malonumą gaunate būdamas pats sau bosas arba užimdamas tokią padėtį, kuri garantuotų Jums beveik neribotą laisvę. Kaip taisyklė, primetate kitiems savo valią ir žaidimo taisykles. Pasitikite savimi, todėl siekdami tikslo, dažniausiai, nesikreipiate pagalbos į kitus. Dėl užkrečiamo Jūsų entuziazmo, sugebėjimų greitai priimti sprendimus, vadovauti milžiniškiems projektams, aplinkiniai mano, kad Jums neegzistuoja niekas neįmanoma. Dvejetas Sėkmės galite pasiekti bet kurioje veiklos srityje, kur reikalingas diplomatiškumas, taktas ir kultūra. Gerų rezultatų galite pasiekti srityse, susijusiose su analize, bendradarbiavimu, prisitaikymu. Gilus atsakomybės jausmas padeda būti puikiu darbuotoju.... 

Devyneto asmenybė

Jūsų asmenybė rodo dvasinį brandumą, tai aukščiausio dvasinio išsivystymo etapas, supratimas to, kad tik meilė atidaro svarbiausias duris į naujus egzistencinius išmatavimus. Pasižymite labai dideliu jautrumu išoriniams dirgikliams. Intuityviai numatote būsimus įvykius, lengvai įsiskverbiate į žmogaus mintis ir sielą. Ši intuicija ir dvasinio gyvenimo turiningumas yra pastovus Jūsų įkvėpimo šaltinis ir tolesnės veiklos, tobulėjimo stimulas. Nedaug sutinkama tokių kaip Jūs žmonių: garbingų, altruistiškų, sugebančių paaukoti save. Esate išskirtinai dėmesingas ir greitai reaguojate į aplinkinių problemas. Niekada nepraeinate pro šalį, kur egzistuoja kančia ir neteisingumas. Turite puikią vaizduotę, esate protingas ir aktyvus; pasižymite proto gyvumu, išradingumu ir mokėjimu rasti išeitį iš bet kokios situacijos. Pasiekiate sėkmės ten, kur kiti pralaimi. Vienas iš Jūsų privalumų yra dėmesingumas ir įžvalgumas; niekas nedingsta... 

Aštuoneto asmenybė

Jūs turite daugybę jėgų, tarnaujančių Jums. Apdovanojimus užsitarnausite tik savo pastangomis ir darbais. Esate karingas, energingas, garbėtroška, pasitikite savimi. Ryškiai išreikštas individualumas. Pasižymite kraštutinėmis pažiūromis ir ryžtingu charakteriu; esate staigus, ryžtatės tam, ko nesugebėtų padaryti kiti žmonės. Jūs pasitikite tik savimi, o Jūsų sprendimai remiasi visų realių “už“ ir “prieš“ analize. Jūs pažįstate savo galimybes, nesikratote sunkaus ir visas jėgas išsunkiančio darbo, mokate rizikuoti – dėl šių savybių pasiekiate sėkmės. Jūsų užsispyrimas ir ištvermė neturi ribų. Nenuostabu, kad Jūsų tipo žmonės visose gyvenimo sferose pasiekia valdžios, sėkmė. Tarp tokio tipo žmonių yra daug tokių, kurie “gyvenimą“ pradėjo nuo nulio. Jie ilgai ir sunkiai kovojo, kad pakiltų aukštyn. Jums neegzistuoja kliūtys, kurių negalėtumėte nugalėti, priešingai, bet kokia problema tampa Jūsų... 

Septyneto asmenybė

Kryptingas dvasingumas, domėjimasis tuo, kas nepažinta, vidinė giluma, nepertraukiamas ryšys tarp žmogaus ir kosmoso. Greičiausiai, siekiate pažinti visa tai, kas yra paslaptinga ir nežinoma. Esate apdovanotas didele intuicija, parapsichiniais sugebėjimais. Esate apsigimęs filosofas, labiausiai domitės dvasiniu pasauliu, nei materialiu. Intuicija, įkvėptumas, gilus protas dažnai sukuria distanciją tarp Jūsų ir kitų žmonių, pasinėrusių į pilką ir kasdienišką gyvenimą. Pagrindinė Jūsų savybė – subtilumas, Jūs – lyg gėlelė, kuriai būtinas laikas visiškai išsiskleisti. Nuo pat vaikystės pradedate kaupti įvairias žinias. Viską, ką pažįstate, siekiate kruopščiai studijuoti ir patikrinti. Jūsų smalsumui nėra ribų. Pasižymite įžvalgumu. Ieškodami tiesos, grožio, tobulumo, nežinote, kas yra nuovargis. Esate nepriklausomas ir individualistas, dažnai kratotės kitų nuomonės ar patarimų, todėl galite atrodyti vienišas, nors... 

Šešeto asmenybė

Jėgos įgyjate tada, kai surandate tinkamo Jums saviraiškos būdo ir ekspansyvumo pusiausvyrą. Pusiausvyra turi būti fizinė, emocinė, minčių. Pasižymite humanizmu, mokėjimu valdyti save. Visais atvejais Jumis galima pasitikėti, nes esate draugiškas ir garbingas. Norite gero kitiems žmonėms, tačiau pirmiausia, savo šeimai. Pagrindinis Jūsų gyvenimo tikslas – šeimos ir ją supančių žmonių gerovė, laimė. Savo artimųjų labui netgi galėtumėte atsisakyti asmeninių siekių ir interesų. Jausdami, kad artimųjų saugumas yra pavojuje, prarandate būdingą minkštumą ir pastovumą, pavirstate į galintį padaryti bet ką, tuo pat metu įgąsdindami savo priešus. Jus lengva pamilti, nes esate pusiausvyras ir delikatus. Jeigu kam nors dovanojate savo meilę ar draugystę, galima sakyti, tai – iki grabo lentos. Jūs mėgstate draugus, o Jūsų svetingumas kartkartėmis neturi ribų. Priiminėti svečius – tikras malonumas Jums. Jaučiate grožio, harmonijos... 

Penketo asmenybė

Jūs pažįstate save, esate užpildytas žmogiškos jėgos. Jūs – žmogus, stovintis ant žemės, ištiesęs rankas į dangų, norėdamas apglėbti visą pasaulį, ir protu pasinėręs į begalybę. Turite neeilinį intelektą, kūrybinių sugebėjimų, turtingą vaizduotę. Esate labai judrus, neramus ir permainingas. Išsiskiriate nekantra, originalumu ir impulsyvumu. Esate visada pasiruošęs pažinti ir patirti visa, kas dar nežinoma, neįprasta ar nauja. Jus traukia viskas, kas yra laisva ir permaininga. Jums nereikia nei nusiraminimo, nei apsaugos – gyvenate šia diena ir visada galvojate apie ateitį – Jus pastoviai valdo nuotykių ir naujų įspūdžių aistra. Neabejodamas išraunate atgyvenusias ir toliau neleidžiančias vystytis tradicijas. Jūs nepaprastai gerai ir labai greitai įsisavinate naują informaciją: tiek pagrindines idėjas, tiek skirtingus kokios nors temos niuansus. Tuo pat metu galite domėtis keliais dalykais iš karto. Turėtumėte susikoncentruoti... 

Ketverto asmenybė

Uždarumas ir valdžia, įtvirtinanti save, neprarasdama energijos. Esate atsakingas, solidus ir rimtas. Bet kokį darbą atliekate labai susikaupęs, o turint omeny Jūsų ištvermę, nenuostabu, kad beveik visada pasiekiate sėkmės. Jūs neturite laiko apgailestavimams ir svajonėms – Jūs organizuojate, visą laiką ką nors veikiate. Praktiškas, solidus, rimtas ir darbštus; jaučiate veik patologišką baimę rizikai, netikėtoms permainoms, nuotykiams. Jums būdingas atsargumas ir santūrumas, todėl prieš pradėdami veikti, viską kruopščiai išnagrinėjate ir apgalvojate. Rizikuojate tik tada, kai yra galimybė laimėti. Esate analitikas, besivadovaujantis sveiku protu. Savarankiškai priimate sprendimus. Esate tiek užsispyręs, kad niekada neišduodate savo tikslo ar idealo. Žinoma, tokia pozicija užtarnauja pagarbą, su sąlyga, kad tai neperaugs į išankstinę nuostatą. Pernelyg atsargūs ir lėti veiksmai sudaro tokias sąlygas, kai prarandama Jūsų... 

Asmebybė – trejetas

Jūs draugiškas, geraširdis, lyderis, intuityvus, optimistas, geros vaizduotės, turite humoro jausmą, artistiškas, aristokratiškas, gerų manierų, žavingas, entuziastas, energingas, iškalbingas. Jūs – paslaugus, jautrus, dosnus; dėl to Jumis gali naudotis kiti. Jūs – patrauklus, mėgstate šeimą ir namus. Jautrus, dėl to – drovus, kartais vengiate žmonių ir aplinkybių, teikiančių įvairių nemalonumų (kritikos, kaltinimų). Dinamiškas, dėl to galite būti nepastovus. Mėgstate didžiuotis savimi, ryškiai šviesti ir teikti tą šviesą aplinkiniams. Džiaugiatės gyvenimu, esate išradingas ir nepaprastai judrus. Apdovanotas daugeliu talentų, domitės aplinkiniu pasauliu, galbūt, turite daugybę pomėgių – tai Jūsų smalsumo pasekmė. Esate jautrus ir dažnai neperkandamas. Esate pasiruošęs bet kokioms aukoms, norėdami padėti draugams ar išsaugoti savo idealus. Jums būdingas išskirtinis magnetizmas. Mėgstate būti dėmesio centre, pagyrimai... 

Asmenybė – dvejetas

Jūs sugebate gana sėkmingai bendrauti. Jus galima būtų sulyginti su svarstyklėmis – dažna nuotaikų kaita, nepastovumas, jausmingumas, harmonija. Įvairiapusiškai apžvelgiate reiškinius, kartais liekate kitų šešėlyje. Jums svarbūs namai, šeima (gal net labiau už mylimąją). Jūs – gelbstintis kitus arba priimantis pagalbą. Įgimtas gerumas ir supratingumas padeda bendrauti su kitais – esate simpatiškas, taktiškas, minkštas. Stengiatės niekada nekonfliktuoti su aplinka, nesistengiate bet kokia kaina išsiskirti, pajungti kitus sau ar primesti jiems savo valią. Esate truputį moteriškas (tai skirta vyrams), mokate vertinti tai, kas yra subtilu, dvasinga ir intelektualu. Jūs lengvai kontaktuojate su aplinkiniais, tačiau labiausiai Jus domina moralinis žmogiškų santykių aspektas. Nekenčiate bet kokių menko dvasingumo apraiškų. Dažnai domitės menu, kultūra, mėgstate Grožį, jo tobulumas suteikia Jums didelį malonumą. Ramiai ir atsargiai... 

Žmogaus asmenybės skaičius – vienetas

Esate stipraus charakterio žmogus, tuo pačiu ir individualistas. Šios savybės būdingos lyderiams, Jūs – apsigimęs lyderis. Jūs galite įgyvendinti pačias drąsiausias idėjas, tuo tiesiate kelią kitiems. Jūs nenuilstamai tobulinate savo darbo metodus. Jūs norite išsiskirti iš minios, palikti po savęs ryškų pėdsaką. Teigiama Jūsų pusė – tai kuriantis žmogus, padedantis kurti kitiems, suteikiantis jiems entuziazmo. Nemėgstate paklusti kitiems. Jūsų pašaukimas – įsakinėti, o ne klausyti, ką įsakinėja kiti. Labai svarbi Jūsų savybė yra kūrybiškumas. Jūs – nepriklausomas, dinamiškas, galite didžiuotis savo intelektu. Jūsų dinamizmas ir kūrybiškumas gyvenime padės (o gal jau padėjo) sukurti Jums kažką neįprastą. Mėgstate judėti, keliones ir kurti planus. Net jeigu Jūsų kūnas laikinai nejuda, protas visada išlieka aktyvus, idėjos keičia viena kitą, nuobodulys Jums visiškai neegzistuoja. Jūs sugebate ne tik įgyvendinti... 

New Free Verizon Phones on Sale. | Thanks to Bank CD Rates, Best Savings Rates and Classifieds