Namo numerio reikšmė

Numerologijos mokslas pirmiausia tyrinėja žmogaus asmenybę ir gyvenimo kelią, remiantis jo gimimo data ir vardu. Tačiau skaičiai mus supa nuolat ir gali nemažai pasakyti apie įvairias gyvenimo sritis. Pavyzdžiui kreditinės kortelės skaičiai, o ypač iki vienaženklio skaitmens suprastinta jų suma gali papasakoti apie mūsų finansines perspektyvas, telefono numerio skaičiai ir jų suma apibudins mūsų bendravimo stilių ir gaunamos bei perduodamos informacijos kokybę. Net bibliotekos skaitytojo kortelės numeris gali atspindėti kokią informaciją gausime ir kaip ją panaudosime. Gyvenamojo namo numeris taip pat labai svarbus laimei. Susumuokite atskirus savo namo ir buto numerių skaitmenis iki vienaženklio skaitmens arba iki vadinamųjų mokytojo skaičių 11, 22, 33. Gauto skaitmens prasmės tokios: 1. Nauja pradžia. Individualumas. Vienatvė. Savęs tobulinimas. 2. Partnerystė. Gyvenimas kartu. Sėkmingos skirtingų žmonių vedybos. 3. Plėtra. Sėkmingas visuomeninis... 

Kodėl 13 diena penktadienis laikoma nesėkminga?

Jei tryliktą mėnesio dieną pasitaikantis penktadienis yra nesėkminga diena, tai 2009-ieji buvo neįprastai nesėkmingi metai. 2009 metai su trylikta mėnesio diena sutampantis penktadienis buvo vienas iš trijų, kuriuos reikėjo „ištverti”  2009 metais.Tiek daug šitokių penktadienių pasitaiko tik kartą per 11 metų, „LiveScience” cituoja „Yahoo”. Sąsąjų tarp tryliktąją dieną pasitaikančio penktadienio ir nelaimių kilmė nėra konkreti. Ją galima aiškinti bibliniais motyvais (tryliktas asmuo prie stalo per Paskutinę vakarienę išdavė Jėzų). Viduramžiais tiek penktadienis, tiek tryliktoji mėnesio diena buvo laikomi prastomis dienomis Štai penki „LiveScience” mėgstamiausi faktai apie penktadienį, tryliktąją dieną: 1. Šios dienos baimė vadinama paraskavedekatriafobija arba frigatriskaidekafobija. Triskaidekafobija yra skaičiaus 13 baimė. 2. Daugelis ligoninių neturi palatos, pažymėtos 13 numeriu, o kai kuriuose oro uostų terminaluose... 

Ką reiškia vienetas?

Vienas yra nelyginis ir nedalijamas skaičius. Jis yra Dievo, vienybės, pradžių pradžios, nepoliškoumo ir individualumo simbolis. Vienas visuomet yra lygus sau pačiam ir nekintamas. Vienetas apjungia pirmykštį pradą, vienybę ir visatos ryšius. Vienetui priskiriama Saulė, geltona spalva ir sekmadienis. Vienetas padeda: pažinti save, labiau pasitikėti savimi, išsiaiškinti daiktų ir reikšmių esmę, atrasti savo individualumą. Neigiamos savybės: agresyvumas, egoizmas, netolerancija, valdžios troškimas, užsispyrimas. Naudojimas papuošalamas: geometriškai vienetas vaizduojamas kaip taškas ar apskritimas. Vienetą išreiškia deimantas, topazas, gintaras, citrinas ar kitas geltonos spalvos akmuo, esantis centre.  Read More →

Gyvenimo kelias numerologijoje

Gimimo dienos skaičius (data) – gyvenimo kelias (žmogaus lemtis) – Jūsų asmeninis skaičius …t.y. numatomas Jūsų gyvenimo scenarijus: galimybių, pamokų, iššūkių štrichai, su kuriais galite susidurti ar susiduriate šiame gyvenime. Taigis, jeigu gyvenime vystomos teigiamos savybės – sėkmė garantuota ir atvirkščiai – pasekmės atvirkštinės. Norite to, ar nenorite, bet Gyvenimo keliu eiti reikia. Link ko? Link kokio tikslo? – paklausite Jūs. Žmogaus tikslai: savybių išgryninimas; pasiekimai, laimėjimai; džiaugsmas ir laimė. Numerologijoje – Gyvenimo kelias – nustatomas, sudedant visus gimtadienio skaitmenis. Pvz.: gimtadienio data: 1991 m. birželio 10 d. 1) 1991 + 06 + 10 = 2007; 2) 2007 = 2 + 0 + 0 + 7 = 9 Kodėl sudedami visi skaitmenys, o ne tarkim tik metai ir mėnuo? Todėl, kad: gaunamas individualiausias skaitmuo, gyvenimas skirstomas į tris dalis: gyvenimo pradžią (mėnuo), brandą (diena) ir senatvę (metai),... 

Suderinamumas pagal numerologiją

Pastebėta, kad gyvenime vieni žmonės tarpusavyje sutaria ir gyvena puikiai, kiti – gyvena lyg smilkdami, o tretieji – nepakenčia vienas kito. Dėl to subyra santuokos, kolektyvuose tarp žmonių pasireiškia nesutarimai ir pan. Numerologija taip pat pateikia žmonių suderinamumo kriterijus ar dėsningumus. Tačiau, gyvenime labai daug kas priklauso nuo žmonių sąmonės išsivystymo lygio, nuo noro kai kurias blogas savybes paaukoti kito gerovei. Todėl ši lentelė yra tik rekomendacinio pobūdžio. beto šią lentelę galima naudoti, norint sužinot suderinumą ne tik žmonių, bet sakykim, nors ir norint sužinoti ar esat harmonijoje su savo automobiliu, t.y. automobilio numeriu? o gal vertėtų pasikeisti kitu numeriu ir pan. Žmonių suderinamumas yra žiūrimas pagal asmeninius skaičius. Kaip jį pasiskaičiuot surasit čia LG – labai gerai, G – gerai, P – patenkinamai, B –blogai.  Read More →

Vardo skaičius

Kokiai lemčiai pasmerkia vardas? Lemiamą reikšmę žmogaus gyvenime turi ir simbolinis vardo skaičius. Jį apskaičiuoti nėra sudėtinga, nes tiesiog kiekviena raidė turi tam tikrą atitikmenį skaičių sekoje. Tereikia iš eilės sudėti raides žyminčius skaičius, kol lieka natūralusis, vardo simbolinis skaičius. Pavyzdys: LAIMA =>>> 4+1+1+5+1=12=1+2=3 Gautas skaičius 3 suteikia informaciją apie žmogaus, kaip asmenybės, augimo galimybes, pasako, ko jis trokšta ir siekia. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A Ą I Į S B J T Y K U Ų Ū V G L F E Ę D M H Ė N C O Č Ž P Š Z R Idealu, jeigu vardo, ir gimimo datos simbolinis skaičius (apskaičiuojamas sudedat gimimo datos skaičius) yra tas pats. Puiku, jeigu jie skirtingi, bet juose slypinčios savybės darniai papildo viena kitą. Tačiau patys galite numatyti, kas laukia žmogaus, kurio buvimą šioje Žemėje reguliuojantys skaičiai suderinami sunkiai arba tiesiog neigia vienas kitą! Galbūt įvairūs... 

Kelintą gyvenimą gyvenu?

Pitagoras teigė, kad žmogus, pragyvenęs šiame pasaulyje 15 kartų, įgyja tokių savybių, yra tiek subrendęs, kad tai jam jau leidžia nebegrįžti į Žemę. Į Žemę jis gali grįžti tik su specialia misija. O apskaičiuojama labai paprastai: skaičiuojant pitagoro kvadrata 4 punkte reikėtų suskaičiuoti gautus skaičius (be nulių) – gautas skaičiukas ir rodys kelintą gyvenimą gyvenat. Mūsų nagrinėjame pavyzdėlyje skaičių yra 12 Tai reiškia, kad šis žmogus (arba ši siela), šiame pasaulyje gyvena jau 12-ąjį kartą. Tai jau pakankamai subrendusi, patyrusi siela  Read More →

Pitagoro kvadrato įstrižainės

3-5-7 – reiškia žmogaus kūniškuosius interesus, siekį gražiai rengtis, skaniai valgyti, seksą. Skaičiai (iš viso): 0-1 – žmogus seksualiai šaltas. 2-3 – normalus lytinis temperamentas. 4 – stiprus noras kūniškai suartėti. 5 – žmogus negali apsieiti be lytinių santykių. 6 ir daugiau – žmogus lytiniuose santykiuose siekia ekspermentuoti ir pameta elementarų padorumą. 1-5-9 – eiškia dvasingumą, siekį suartėti su Dievu. Tai reikšmingiausia įstrižainė. Tai meilės Dievui kelias, Dievo išrinktųjų linija. Jeigu šioje įstrižainėje yra daugiau kaip 6 skaičiai, vadinasi tokiam žmogui parodytas pasitikėjimas suteikti žmonėms šviesą. Tai yra žmogaus misija šiame gyvenime išeina už jo asmeninės paskirties ribų. Tokio žmogaus reikia klausytis, gerbti jį.  Read More →

Pitagoro kvadrato stulpeliai

Kairysis stulpelis (1-2-3) – sveiko proto linija. Jei skaičius 3 dominuoja stulpelyje, tai žmogus dėmesį kreipia į save, mano, kad kiti už jį prastesni, bando įrodinėti savo teisumą, neturėdami supratimo ginčo tema. Vidurinis stulpelis (4-5-6) – kryptingumo, tikslingumo linija. Dešinysis stulpelis (7-8-9) – talentingumo, kūrybingumo linija. Aiškinimas labai paprastas: kuo daugiau skaičių stulpelyje, tuo stipriau išreikšta atitinkama savybė. Linijos savybė, kurioje yra daugiausia skaičių yra dominuojanti jūsų gyvenime.  Read More →

Pitagoro kvadrato psichomatricos eilutės

Žmogus, priimdamas kokį nors rimtesnį sprendimą gali vadovautis valia, jausmais arba protu. Tai priklauso nuo skaičių kiekio minėtose eilutėse. Žinant šias savybes, galima geriau, rezultatyviau bendrauti su žmonėmis, pasirinkti bendradarbius, paskirti gydymo metodą gal net išvengti galimų konfliktų. 1-4-7 (pirmoji) – gyvenimo šerdis, valia. Ji parodo, ar išsilaikys žmogus prieš audrą, ar palūš pučiant silpnam vėjeliui. Nusako ryšio su Kosmosu nebuvimą, jei užpildyti ne visi langeliai. Rodo valios jėgą, jei visuose trijuose langeliuose yra bent po vieną skaitmenį. SKaitmenys (iš viso): 1 – Silpnas kryptingumas. Leidžiasi į ginčus vien tam, kad nugalėtų kitą, o ne, kad pasiektų rezultatą. 2 – Normalus tikso turėjimas. Žmogus lėtai įsisiūbuoja gyvenime. Iš pradžių supranta savo galimybes, o tik po to ima siekti tikslo. 3 – Žmogus savo tikslus gali keisti nepaaiškinamai. Jo pasirinktimas nepagrįstas ir nepaaiškinamas. 4... 

New Free Verizon Phones on Sale. | Thanks to Bank CD Rates, Best Savings Rates and Classifieds