Pitagoro kvadrato skaičių reikšmės – devynetai

Devynetai …apibūdina žmogaus intelektą, protingumą. Kuo daugiau devynetų, tuo žmogus protingesnis ir tuo daugiau iš jo reikalaujama. Jei devynetų nėra (ko mūsų amžiuje nebūna), tai iš tokio žmogaus nieko nepeši. Jis nevargsta dėl proto, gyvena, egzistuoja sau, kaip jam išeina, nieko daug negalvodamas. Gal tokiems žmonėms ir lengviau gyventi… 9 – toks žmogus privalo visą gyvenimą rimtai dirbti, mokytis, tobulėti, kad užsidirbtų dar nors vieną devynetą kitam gyvenimui. Jis neturi sustoti ko nors pasiekęs, nes jo intelektas vėl pradės smukti iki pradinio lygio. 99 – iš prigimties protingi žmonės. Jie mokosi nenoriai, pritingi, kadangi jiems viskas sekasi gana lengvai, beveik be jokių pastangų. Jie turi gerą jumoro jausmą, tiesa, su ironijos atspalviu, jų juokai sausi, bet skoningi, šmaikštūs. Tai nepriklausomi žmonės. 999 – tokie žmonės jau gali suprasti tikrovę. Jeigu jie dar turi ir gerą intuiciją,... 

Pitagoro kvadrato skaičių reikšmės – aštuonetai

Aštuonetai …apibūdina žmogaus karmą, atsakingumą, pareigos jausmą. Jei nėra aštuonetų – žmogus neturi įgimto pareigos jausmo. Tai pasireiškia tuo, kad žmogus nelaiko savęs kam nors skolingu, jis stengiasi nuo nieko nepriklausyti, pvz.: jis nemėgsta skolintis pinigų ar kokių nors daiktų, o jei pasiskolina, tai jam būna sunku grąžinti. Neturintis šio skaičiaus žmogus panašus į Kiplingo katiną, kuris vaikšto, kur nori ir kada nori… 8 – tai žmonės, turintys įgimtą pareigos jausmą. Jie sąžiningi, jaučia atsakomybę, tikslūs, punktualūs. 88 – išsivystęs pareigos jausmas. Tokie žmonės labai stengiasi padėti, patarti silpnesniems, mažiems, seniems ir vieni kitiems. Jie laiko save atsakingais už bet ką, už kitų darbus, klaidas, todėl kartais gali patekti į priklausomybę nuo nesąžiningų draugų, bendradarbių, kurie pradeda spekuliuoti jų noru padėti, jų gerumu. Geri šeimyniniame gyvenime. 888 –... 

Pitagoro kvadrato skaičių reikšmės – septynetai

Septynetai …apibūdina žmogaus talentingumą, vertikalųjį bendradarbiavimą su Kosmosu. Tie skaičiai traktuojami kiek specifiškai, kai kuriuos, jautresnius žmones tai gali šokiruoti, todėl išklausyti šią charakteristiką reikia ramiai, šaltai, be panikos. Jeigu nėra nei vieno septyneto – tai žmogus gimė tam, kad šiame gyvenime užsidirbtų nors vieną kitam gyvenimui. Tai beveik visada veda į religiją, kelias būna nelengvas, būna sielą valančių skausmų. Tačiau jeigu į sunkius gyvenimo išbandymus bus žiūrima kaip į kelią, vedantį į Dievą, tai gyvenimas gali tapti laimingas. 7 – tokie žmonės gyvena lengviau, nors sėkmė juos lydi ne visada, kadangi tos sėkmės reikia ieškoti kūrybiniame darbe. Kuo daugiau jie dirba, tuo geresnių rezultatų pasiekia vėliau. Šie žmonės talentingi, tačiau tas talentas išreikštas nežymiai. Kartais žmogus per visą gyvenimą taip ir nesužino apie savo talentą, kartais tas talentas... 

Pitagoro kvadrato skaičių reikšmės – šešetai

Šešetai …apibūdina žmogaus apskaičiavimus, įsižeminimą (suprask, žemiškumą), materiališkumą, polinkį konkrečiau įsisavinti supantį pasaulį, nepasitikėjimą dvasinio plano reiškiniais, stebuklais. Jeigu nėra šešetų – tai žmogus atėjo į Žemę įsigyti amato. Tokiam žmogui labai reikalingas fizinis darbas, nors paprastai jis jo nemėgsta. Jis turi lakią vaizduotę, fantaziją, meninį skonį, gali pasielgti didvyriškai. 6 – žmogus truputį įžemintas, bet jame vis dar viršija ankstesniuose gyvenimuose sukauptos dvasinės detalės. Jis gali užsiimti kūrybiniu darbu, tiksliaisiais mokslais, bet jam reikalingas ir fizinis darbas (šiuo atveju miestiečiams labai tinka periodiškas darbas sode, darže ir pan.). Kuo mažiau šešetukų, tuo žmogui būna lengviau pasireikšti bet kokioje meno srityje. 66 -tai jau labai žemiškas žmogus. Tokie žmonės dažnai linksta prie fizinio darbo, nors jiems jis jau nebūtinas. Geriausiai... 

Pitagoro kvadrato skaičių reikšmės – penketai

Penketai …apibūdina žmogaus nuojautą, intuiciją i įgebėjimą kontaktuoti su Kosmosu, sapnuoti pranašingus, išsipildančius sapnus. Kuo penketukų daugiau, tuo šios lavybės stipriau pasireiškia. Jeigu penketų nėra – tai nėra ir ryšio su Subtiliuoju pasauliu, su Kosmosu, informacijos kanalas uždaras nuo pat gimimo. Toks žmogus nuolat kažką planuoja, skaičiuoja, prognozuoja, tačiau vis tiek apsirinka. Gyvenime tokie žmonės daro nemažai klaidų. 5 – ryšio kanalas jau atviras, tokie žmonės suklysta rečiau, gyvenime jie turi daugiau naudos, daugiau pasiekia, tiksliau vertina situaciją. 55 – intuicija jau gerai išsivysčiusi. Šie žmonės retkarčiais sapnuoja pranašingus sapnus, gali lengvai nusakyti, numatyti tolimesnę įvykių eigą, jie geri fizionomistai. Pasinaudodami smulkiomis, iš pirmo žvilgsnio neesminėmis detalėmis, jie sugeba bendrais bruožais nusakyti praėjusius ir artėjančius įvykius. Tokiems žmonėms... 

Pitagoro kvadrato skaičių reikšmės – ketvertai

Ketvertai …apibūdina žmogaus sveikatą. Kuo jų daugiau, tuo sveikesnis ir stipresnis žmogus. Jeigu ketvertų nėra – tai tokio žmogaus sveikata iš mažens labai silpna, jis dažnai serga, jam pavojingos infekcijos, peršalimai ir pan. O jeigu jis dar turi daugiau dvejetų, tai ir energiją iš jo pavagia. Beto, turi polinkį finansiniams sukrėtimams (ypač, jei daug dvejetų). Vėluoja lytinis brendimas. 4 – sveikata silpnoka. Tokiam žmogui reikia stengtis prisilaikyti sveikos gyvensenos taisyklių, daugiau judėti, bėgioti, plaukioti, būti gamtoje. Paprastai į senatvę ligų padaugėja, ypač jeigu žmogus nesilaiko šių rekomendacijų. 44 – sveikata pakankamai stipri. Tokie žmonės retai serga, turi stiprią seksualinę potenciją nors to nemėgsta afišuoti. Jiems mažiau pavojingos net epidemijos. 444 – ir daugiau – tai labai stiprios sveikatos žmonės su neribotomis seksualinėmis galimybėmis. Vyrai iš prigimties būna... 

Pitagoro kvadrato skaičių reikšmės – trejetai

Trejetai …apibūdina žmogaus vidinį pasaulį, jo organizuotumą, konkretumą, polinkį į mokslus. Kuo daugiau trejetų, tuo šie bruožai stipriau pasireiškia. Jei trejetų nėra – tokie žmonės labai tikslūs, punktualūs. Jie labai mėgsta tvarką, nuolat kažką valo, šluosto, blizgina, šveičia. Moterys – puikios šeimininkės, tiktai savo begaliniu tvarkymusi gali suerzinti vyrus. Vyrai labai rūpinasi savo išvaizda, mėgsta pasisukioti prieš veidrodį, vartoti protingas frazes, nemėgsta, jeigu jų draugės vėluoja į pasimatymus. Visi kruopštų darbą atlieka be priekaištų. Beto, dažniausiai linkę į menus. 3 – tai nuotaikos žmonės. Jie plačios sielos, nemėgsta taupyti, dažnai patys sau prieštarauja. Namuose gali būti ideali tvarka arba betvarkė: viskas priklauso nuo nuotaikos… 33 – mokslui atsidavę analitinio proto žmonės. Jie darbštūs, pedantiškai tvarkingi. Daug dirbdami gali daug ir pasiekti. 333 –... 

Pitagoro kvadrato skaičių reikšmės – dvejetai

Dvejetai …apibūdina žmogaus bioenergetiką, jo dvasingumą. Jeigu dvejetų nėra – tokio žmogaus bioenergetika paties žemiausio lygio, nuolat atidarytas jos rinkimo kanalas. Tokie žmonės mėgsta senas knygas, antikvariatą. Jie gerai elgiasi su aplinkiniais žmonėmis, stengdamiesi “pasišildyti” prie jų, pasimaitinti jų biolauku (tačiau jie ne energetiniai vampyrai, jie ima energiją sau, o ne juodųjų jėgų maitinimui). Jie gerai išauklėti, kilnūs iš prigimties. Aišku, būna ir išimčių. Išlaikyti kaupiamos energijos jie negali, tokia jų dvasinė struktūra. Autoriui teko matyti nemažai porų, kada, pvz., vienas iš partnerių taip ir laikosi šalia kito, vos ne prilipęs prie jo. Patikrinus pasirodo, kad jo arba jos bioenergetika labai silpna, o partnerio, -ės – labai stipri (patikrinti žmogaus biolauką labai paprasta, išmokus darbo su biolokaciniais rėmeliais metodikos). Beto, mėgsta šunis, nes šie padarai yra energetiniai... 

Pitagoro kvadrato skaičių reikšmės – vienetai

Vienetai … apibūdina žmogaus charakterį, jo sugebėjimus pasirinkti tikslą ir jo siekti. Pradedama nuo egoizmo ir einama iki didžiulio užsispyrimo, atkaklumo. 1 – jei yra tik vienas vienetas, tai toks žmogus yra grynas egoistas. Jis į nieką nekreipia dėmesio ir stengiasi iš bet kokios situacijos gauti kuo daugiau naudos sau. Jį mažai domina kiti žmonės, jų rūpesčiai. Jis gyvena tik sau, tarnauja savo interesams. Dažnai tokie žmonės prieš veikdami užduoda sau klausimą: “Ar man to reikia?” Jeigu nereikia, tai nieko ir nebus daroma. 11 – tokio žmogaus charakteris panašus į egoistišką tačiau jau švelnesnis. Toks žmogus labai nori, kad jo veiksmus palaikytų kiti, kartais jis net pradeda girtis. Jam atrodo, kad jis labai protingas, talentingas, ir stebisi, kaip kiti to nepastebi. Bendrauti su juo lengviau. Beto, charakteris stiprėja turint “22″ ar “2222″. Neverta girti tokio žmogaus jei yra “55″... 

Pitagoro kvadratas, skaičiavimas

Magiškasis kvadratas arba kitaip sakant, skaičių matrica – Pitagoro kvadratas. Kaip sudaryti ar apskaičiuoti? Turbūt daugeliui, kaip ir man, yra įdomiau pasiskaičiuoti pačiam, negu tiesiog suvedus gimimo datą gauti rezultatą, sutinku tai papraščiau, bet ar įdomiau? Tad, Pitagoro kvadrato skaičiavimo metodika, iš tikrųjų tai nieko sudėtingo 1. Užrašome dominančią gimimo datą, pvz.: 1991 06 10. 2. Sumuojame visus skaičius iš eilės tol, kol gausime vieną skaičių. Į nulius nekreipiame jokio dėmesio, tarsi jų nėra. Pvz.: 1+9+9+1+0+6+1+0 = 27. Gavome pirmąjį darbinį skaičių – 27, jis bus reikalingas. Kadangi jis dar ne vienaženklis, tai sumuojame toliau. Pvz.: 2+7 = 9. Gavome vieną skaičių – 9 – antrasis darbinis skaičius. Tačiau tokių sumavimų gali būti ir daugiau. Pvz.: jeigu pirmoji suma būtų buvusi 29, tai sumavimas vyktų taip: 2+9 =11 =2 (1+1 =2). Šiuo atveju darbinis skaičius – 2 3. Užrašome gimimo... 

New Free Verizon Phones on Sale. | Thanks to Bank CD Rates, Best Savings Rates and Classifieds