Posts Tagged ‘vieneto reiksme’

Ką reiškia vienetas?

Vienas yra nelyginis ir nedalijamas skaičius. Jis yra Dievo, vienybės, pradžių pradžios, nepoliškoumo ir individualumo simbolis. Vienas visuomet yra lygus sau pačiam ir nekintamas. Vienetas apjungia pirmykštį pradą, vienybę ir visatos ryšius. Vienetui priskiriama Saulė, geltona spalva ir sekmadienis. Vienetas padeda: pažinti save, labiau pasitikėti savimi, išsiaiškinti daiktų ir reikšmių esmę, atrasti savo individualumą. Neigiamos [...]

New Free Verizon Phones on Sale. | Thanks to Bank CD Rates, Best Savings Rates and Classifieds