Parašo reikšmė

Žmogaus parašas parodo esamuosius norus, svajones, paties numanomus įvykius, galbūt dabartinę paskirtį. Tai signalas iš pasąmonės, kuo žmogus turi užsiimti. Parašas parodo koks žmogaus charakteris.

-Perbrauktas parašas rodo žmogaus vidinius prieštaravimus, nesaugumo jausmą.

-Jei parašo pabaigoje uodegėlė nukreipta aukštyn, tai byloja apie asmens optimizmą, jeigu žemyn – apie pesimizmą.

-Pabrauktas parašas parodo, kad žmogus siekia susireikšminti, bet neranda kelių, kaip save realizuoti.

-Jei brūkšnys yra parašo viršuje, tai reiškia kuklumą, nepasitikėjimą savimi, -Tiesus, vertikalus parašas rodo energiją ir valią.

-Banguojantis žemyn – bendravimo sugebėjimus, taktą.

-Persipynęs, susisukęs parašas byloja apie entuziazmą, kūrybiškumą.

-Didesnis, išsipūtęs per vidurį – pasitikėjimą savimi.

-Jei parašas užbaigiamas tašku, tai atspindi siekį užsidaryti savyje, nenorą keistis.

-Jei parašo pabaigoje brūkšnelis – atvirumą naujoms idėjoms, platų mąstymą.

-Raitomas dailyraščiu parašas signalizuoja apie savęs ribojimą, priklausomybę.

Parašykite komentarą