Category Archives: Gyvenimo vertybės

3221825218_04ffa222bf

Kaip atpažinti melą

Gestai atsirado gerokai anksčiau, nei žmogus išmoko kalbėti ir meluoti. Mimika ir gestai gali pasakyti apie daug ką, jie išduoda pašnekovo būseną, ir būdami  dėmesingi, galime pastebėti daugelį įdomių dalykų. Profesionalus melagis paprastai pats tiki tuo, ką sako, todėl jo gali neišduoti nei mimika, nei gestai.

sila

Minties galia: realybė ar prasimanymas?

Mintys – tai energija, kuri kaip bet kuris materialus reiškinys turi jėgą. Arba kitaip tariant, mūsų mintys paskleidžia erdvėje tam tikrus virpesius, kurie nors ir nematomi, bet turi tam tikrą veikimo jėgą ir įtakoja realybę. Ne veltui liaudies išmintis byloja, jog kiekvienas žmogus yra savo laimės kalvis, juk tai, apie ką mes daugiausiai svajojame, ko trokštame, daugeliu atvejų išsipildo.

1350447771_1

Apie godumą

Godumas – tai emocinis kompleksas, kuris pasireiškia dideliu materialinių vertybių, jėgos, galios troškimu, siekiu visa tai išlaikyti ir dar labiau padidinti.  Tai neharmoninga nepasitenkinimo tuo, ką turi, būsena ir bet kokių dosnumo apraiškų nuvertinimas. Nuolatinis vidinis disonansas sukelia godžiame žmoguje gyvenimo baimę ir troškimą turėti vis daugiau ir daugiau, kad užtikrinti sau psichologinį saugumą. Toks žmogus gyvenimą įsivaizduoja kaip kažką priešiško, nes visos jo materialinės ir kitokios iškreiptos vertybės vieną dieną gali pradingti.

Atvirumas

Žmogaus charakterio savybė, kai, bendraujant su kitais, neslepiamos mintys ir išgyvenimai, nuoširdžiai jais dalijamasi. Atvirumas – tiesumo pasireiškimas.

Atkaklumas

Charakterio savybė, rodanti žmogaus gebėjimą pastoviai ir nenukrypstamai siekti tikslo, ryžtingai įveikti sunkumus. Atkaklumas glaudžiai susijęs su atsparumu, savidrausme, organizuotumu, pasitikėjimu savo jėgomis, mokėjimu sutelkti fizines ir dvasines jėgas.

Atgyvenos

Buvusių socialinių-ekonominių sanklodų liekanos, pasireiškiančios doroviniais vertinimais, įpročiais ir papročiais, dorovinėmis pažiūromis ir charakterio savybėmis, nesiderinančiomis su komunistinės dorovės reikalavimais. Prie svarbiausių praeities atgyvenų pirmiausia priskirtinos žmonių ydos, kurias pagimdė, įtvirtino ir išplėtojo klasinės visuomenės socialiniai-ekonominiai santykiai: egoizmas, individualizmas, karjerizmas, korupcija, kyšininkavimas, vagystės, veltėdžiavimas, tinginiavimas, chuliganizmas, girtavimas, lytinis palaidumas, cinizmas, abejingumas, apgaudinėjimas, melavimas, veidmainiavimas ir kt.

Amoralumas

Negatyvi pažiūra į dorovines vertybes bei dorovinių reikalavimų nepaisymas gyvenime vadinamas amoralumu (gr. a – neigimo dalelytė, lot. moralis – dorovinis). Amoralumas pasireiškia individualistinėmis bei egoistinėmis nuostatomis, doroviniu palaidumu, cinizmu, kraštutine savo forma – nusikalstamumu.

Altruizmas

Dorovinė charakterio savybė, pasiaukojimo sąvokos sinonimas (pranc. altruisme – pasiaukojimas). Altruizmo turinį sudaro nesavanaudiškas rūpinimasis kitų gerove, savanoriškas savo interesų, o kartais ir gyvybės aukojimas dėl kitų žmonių, kolektyvo, tėvynės ar visuomenės, taip pat aukojimasis dėl kilnių siekių, įdėjų ar idealų. Altruizmo priešybė – egoizmas, savanaudiškumas. Bet kuri pažangi dorovinė sistema visuomet smerkia egoizmą ir siekia įtvirtinti altruizmą, kiek jis atspindi visuomeninio gyvenimo poreikius, humanistines nuostatas.

Abejingumas

Dorovinio pasyvumo forma, paprastai išreiškianti negatyvią žmogaus poziciją gyvenime, taip pat neigiama charakterio savybė. Abejingumas kartu yra ir socialinė yda, daugiau ar mažiau paplitusi atskirų žmonių grupėse, kolektyvuose, sluoksniuose ar klasėse.

gyvenimo vertybes

Gyvenimo vertybės

Tam, kad suprastumėme, kas yra svarbu, o kas ne, turime žinoti, kam skiriame savo gyvenimą. Žinoma, čia nebūna teisingų ar klaidingų atsakymų, kadangi tai labai asmeniškas pasirinkimas, tačiau turėti atsakymą geriau, negu jo išvis nežinoti.

Nereikia vaikščioti ant kaktos užsirašius, kam jūs paskyrėte savo gyvenimą. Greičiau širdyje tyliai nešiotis, kažką kam galite skirti savo dėmesį. Tai kriterijus kuriuo galite įvertinti:

  • kaip man sekasi;
  • ką aš darau;
  • kur link einu;

Kaip patobulinti savo gyvenimą pasirinktoje srityje? Manau vienintelė ilgo ieškojimo ir tyrinėjimo išvada būtų tokia: gyventi kiek įmanoma padoriau, padarant kuo mažiau žalos, ir su kiekvienu sutiktu žmogumi elgtis pagarbiai ir kilniai.

Nereikia apie tai garsiai šaukti ar kam nors pasakoti. Nereikia net to pernelyg tiksliai apgalvoti iki smulkmenų. Užteks paprasto vidinio gyvenimo paskirties konstatavimo. Nuspręskite, kam skiriate savo gyvenimą. Tai labai palengvins visą kita.