Category Archives: Gyvenimo prasmė

Gyvenimo pamokos

Būkite optimistai. Matykite tik geriausia. Mūsų tikrovę formuoja mąstymas. Kas ieško visa, kas geriausia, tas būtinai tai randa.

Branginkite žmones. Mylėkite savo draugus gyvenančius su jumis. Mylėkite netgi tuos kurie “amžinai niurzga”. Atminkite, kad pagarba žmonėms ir gebėjimas juos vertinti kaip save patį, tai du svarbiausi elementai, leidžiantys mums formuoti tvirtus tarpusavio santykius.

Būkite originalūs. Daugelis žmonių bijo būti savimi. Mes atsisakome svajonės ir einame kartu su minia.

Mokėkite juoktis ir linksmintis. Sėkmė dažnai nusigręžia nuo paniurėlių. Liūdėti beprasmiška. Reikia siekti viršūnių ir drauge jausti kopimo malonumą. Gyvenimas neturi tapti rūsčiu išbandymu – tegu jis būna džiaugsminga šventė. Todėl džiaukimės, linksminkimės ir bėkime paskui savo svajones

Kas tu esi?

Pažinimas

Pagal tai kuo save laikai, Tu kuri savo gyvenimą. Ar žinai kas tu esi? Gal manai, kad esi gydytojas – gydai, statybininkas – statai, kai manai, kad esi pavargęs – eini ilsėtis, bet staiga kažkas brangus paskambina, pakviečia tave ir tu pamiršti savo nuovargį, ir bėgi pas jį, ir jautiesi laimingas, nes dabar … žinai, kad esi laukiamas, esi mylimas ar mylintis… Kai sužinai, kad esi bejėgis – pasiduodi, o kai žinai, kad esi stiprus – nugali visas kitas būsenas ir tampi laisvas. Tad kas tu esi? Siela? Žmogus? Niekas? Ar nežinai? Klausk savęs? Ir sykį suprasi, kad gali tapti savimi – tuo, kame būsi laisvas, tuo, kame rasi savo tikrąją prasmę ir gyvenimą.

Balsas

Yra žmonių, girdinčių balsus, juos bando gydyti psichiatrinėse, tačiau argi jie taip jau skiriasi nuo mūsų, negirdinčių balsų? Gi mes visi pastoviai kalbamės: su savimi, mąstydami, mintyse atsakydami sau ir kitiems, mumyse vyksta pastovus dialogas, monologas tik … tylomis. Tuo ir skiriamės nuo garsiai tai reiškiančiųjų ir girdinčiųjų. Argi mes nematome vaizduotėje savo minčių vaizdelių, kūrinėlių ir visokiausių norimų situacijų? Tai yra proto veikla. Protas yra daugelio žmonių kankintojas, neatrastas savyje, neatpažintas, ir kartais … prabylantis balsu… tada, vienas žmogaus galvos pusrutulis pradeda kalbėtis su kitu pusrutuliu, o žmogus, nepažįstantis savęs, mano, kad be jo, jame yra dar kažkas… Didžiausias žmogaus uždavinys yra tapti laisvam nuo chaotiško proto, tapti savo proto vadovu ir šeimininku. Tai – svarbiausias uždavinys, be šio sprendimo nieko niekas dar nepasiekė, nes protas sukuria bet kokį tikrovės modelį, bet kokį pasitenkinimą, o vėliau žmogus patiria nusivylimą, nes visa, ką sukuria protas yra iliuzija. Kaip suvokti būseną, kurioje protas nutyla? Kada esate gamtos apsuptyje, žvelgiate į saulėlydžio apšviestą kerintį dangų ir jaučiate sustingimą nuo grožio ir žavesio, tada galite suprasti, kad būtent tuomet protas tyli, neturėdamas ką pasakyti, ir jūs esate savimi. Mylimo žmogaus žvilgsnis, kai neriate į jį, ir akimirkai sustoja laikas, tada protas atsitraukia, palikdamas tik sielų susiliejimą.

Žingsnis

Pirmas žingsnis į proto kontrolę yra tapti stebėtoju ir sekti tą, kuris jumyse mąsto ir siūlo įvairiausius sprendimus. Jūs pamatysite, kad yra tas, kuris kalba, tas, kuris klausosi ir tas, kuris tai suvokia ir tame nedalyvauja. Toks suvokimas yra virš proto ribų. Kada suvokiama, jog mintys yra ne mūsų, kad jų galima klausytis, tada jos aprimsta, ir galima patirti laiką be minties. Tas laiko tarpas yra labai mažas, bet jį įmanoma ilginti, ir jis taps pačiu nuostabiausiu dalyku, kas gali nutikti žmogui. Jame vyksta harmonija, ir jūs patenkate į būseną, kuri vadinasi: čia ir dabar, tai absoliučios vidinės ramybės energija. Taip praktikuojant kas kartą susiliejame su šviesa ir vis didesniu jos kiekiu – šviesa mumyse stiprėja.

Mąstymas – šachmatų žaidime

Mes įprantame mąstyti ir manome, kad tai yra pagrindas. Mąstome siaurai ir skubotai. Mąstymą užteršiame negatyviomis emocijomis, tada ateina kančia. Kas sau užduoda klausimą: “Kas aš esu? – tas įjungia savo mąstymo tobulinimą. Įvaldžius mąstymą prabyla visos šachmatų figūros ir žmogui turėtų atsiverti daug, kad ir 64 pasirinkimo variantai. Mąstymas yra tik viena evoliucijos pakopa. Jeigu neinama toliau, tai protas užvaldo visą žmogaus esatį, ir tada žmogus jau nebegali įsivaizduoti savęs kaip dvasios, nes jis nebegali nemąstyti. Ką gali mūsų protas: tai informacijos kaupimas, atradimas ir apdorojimas; tai kitų protų kritika, puolimas, gynyba, ir tai yra viskas. Nevaldomas protas visada konfliktuoja su emocijomis, su jausmais. Jeigu bandysite emocijas jausti iš šalies, ne valdyti, ne klausti savęs kodėl, o tik stebėti, tuomet pamatysite, kad jos … išnyksta, ir tampa jums pavaldžios.

Meilė, ramybė, džiaugsmas, drąsa

Meilė, ramybė, džiaugsmas, drąsa – tai mūsų esmės būviai – dvasios laisvė. Priešybių šie būviai, juos pasiekusiems – neturi, o jų nepasiekusiems pastoviai tenka gyventi priešybėse. Taip gimsta gėris ir blogis, nes protas bando padėti mums pajusti laimę kaip išorinį malonumą, o tuo tarpu gyvenimo džiaugsmas kyla iš vidaus. Viską padaro tik protas. Todėl tas, kuris nori būti laimingas, turi liautis kurti skausmą ir pataikauti protui, leisdamas jam prisiminti jau išgyventą skausmą. Protas nenori gyventi čia ir dabar. Todėl jis kuria prisiminimus ir ateities planus. Jeigu jūs norite rasti savąjį AŠ, tai tikrai ne prote reiktų jo ieškoti. Įvaldyti protą reiškia rasti savąjį AŠ, savo dieviškumą, savą šviesą. Stebėkite savo elgesį įvairiose situacijose, savo emocijas ir mintis, tačiau nevertinkite, nedarykite iš to problemos, tiesiog žiūrėkite, kas vyksta ir jūs pamatysite, kad esate stebėtojas už proto ribų . Kuomet stebite protą, atimate iš jo energiją, ir jis tampa daug paklusnesnis. Kada jūs jam pataikaujate, tuomet auginate jo energiją, jis tampa nebevaldomu ir paverčia jus kenčiančiu. Visos problemos yra sukurtos proto, todėl jos yra iliuzinės, bet jeigu jūs nesusitvarkote su minčių srautu, tada ateina realybė, kurią šiuo būdu pats žmogus susikuria. Kada į problemas pažvelgsite iš savitvardos pusės, tai nebebus problemos. Jos egzistuoja laike. Panirkite į šią – dabarties akimirką. Rūpesčių nėra, kai visas jūsų dėmesys sutelktas į esamą aiką, nes jame matomos priežasčių pasekmės ir sprendimų būdai.

http://www.laisve.info

Atrask gyvenimo vertę

Istorija apie karves

Vieną kartą du draugai iškeliavo į platųjį pasaulį laimės ieškoti. Neaišku, kiek dienų jie keliavo, bet vieną rytą priplaukė salą, kur gyveno gentis, o tos genties vadas turėjo dvi dukteris. Vyresnioji duktė buvo tikra gražuolė, o jaunesnioji – šiaip sau. Dar tos pačios dienos vakare vienas iš draugų ir sako kitam:
– Viskas. Aš radau savo laimę. Imu į žmonas genties vado dukterį ir lieku čia gyventi.
– Taip, tu teisus. Vyresnioji genties vado duktė yra tikra gražuolė ir protinga. Pritariu tavo sprendimui – vesk ją.
– Tu ne visai teisingai mane supratai. Aš ketinu vesti jaunesniąją genties vado dukrą.
– Tu ką – kvaištelėjai? Ji gi tokia…. na šiaip sau.
– Aš taip nusprendžiau. Vadinasi taip ir bus.
Draugas nesiginčijo, atsisveikino ir nuplaukė toliau sau laimės ieškoti. O naujai iškeptas jaunikis nuėjo pirštis. Teisybės dėlei reikėtų pasakyti, kad toje gentyje buvo priimta už nuotaką duoti išpirką. Ir išpirka paprastai buvo duodama karvėmis. Išpirka už gerą nuotaką siekdavo net dešimt galvijų. Atvarė jaunikis į genties vado kiemą mykiančią dešimties karvių išpirką ir tarė:
– Gerbiamas vade, aš noriu paimti į žmonas tavo dukterį. Štai išpirka – dešimt karvių!
– Ką gi, tavo pasirinkimas – geras. Mano vyresnioji duktė yra gražuolė ir protinga. Ji verta tokios išpirkos. Aš sutinku.
– Gerbiamas vade, tu ne visai teisingai mane supratai. Aš noriu imti į žmonas tavo jaunesniąją dukterį.
– Tu ką – juokauji? Argi tu nematai, kad ji tokia… na šiaip sau.
– Bet aš noriu imti į žmonas būtent ją.
– Gerai, tai tavo pasirinkimas, bet kaip doras žmogus aš negaliu imti už ją dešimt karvių – ji nėra tiek verta. Kiek pagalvojęs mergaitės tėvas pridūrė:
– Paimsiu, bet ne daugiau trijų karvių.
– Atleiskite, vade, bet aš noriu sumokėti būtent dešimt karvių.
Vadas neprieštaravo ir netrukus buvo iškeltos jaunųjų vestuvės.

Nepastebimai prabėgo keletas metų. Senasis draugas nusprendė aplankyti saloje likusį gyventi bičiulį ir sužinoti, kaip susiklostė jo gyvenimas. Atplaukė, išsilaipino, eina pakrante, o jam priešais ateina moteris, tiesiog, nepaprasto grožio.
Keliautojas pasilabino ir paprašė jos pagelbėti surasti jam jo senąjį draugą. Moteris parodė kelią. Keliauninkas ateina ir mato: sėdi jo draugas, aplinkui vaikai bėginėja.
– Kaip tu gyveni? – paklausė.
– Ačiū. Aš esu laimingas.
Čia įeina ta pati gražioji moteris.
– Štai susipažink. Tai mano žmona.
– Kaip? Tu vedei antrą kartą?
– Ne, čia ta pati jaunėlė vado duktė.
Draugas neteko žado.
– Bet kas atsitiko, kad ji taip pasikeitė?
– O tu pats jos paklausk.
Priėjo draugas prie moters ir klausia:
– Atleisk man už netaktišką klausimą. Bet aš gerai prisimenu, kad tu buvai tokia… na šiaip sau. Kas atsitiko, kad tu tapai tokia gražuolė.
Moteris nusišypsojo ir tarė:
– Tiesiog, vieną kartą aš supratau, kad esu verta dešimties karvių.

Istorijos moralas

Visi žmonės giliai viduje turi daugybę talentų. Deja, ne visi tai žino. Ko gero, didesnis džiaugsmas už džiaugsmą savyje tuos talentus atrasti yra džiaugsmas padėti kitiems žmonėms atrasti savo dvasios lobius ir padėti jiems tuos talentus iškelti į dienos šviesą.

Gyvenimo tiesos žmonių santykiuose

Pagrindiniai elgesio su žmonėmis principai:

 1. Nekritikuokite, nesmerkite, nereikškite nepasitenkinimo.
 2. Sąžiningai, nuoširdžiai pripažinkite kitų privalumus.
 3. Sužadinkite kitame asmenyje troškimą norėti.

Šeši būdai tapti mėgstamu žmogumi:

 1. Nuoširdžiai domėkitės kitais žmonėmis.
 2. Šypsokitės.
 3. Prisiminkite, kad žmogui jo paties vardas bet kokia kalba skamba ypač maloniai ir reikšmingai.
 4. Būkite geras klausytojas.
 5. Kalbėkite apie tai, kas įdomu ne tik sau, bet ir pašnekovui.
 6. Leiskite kitam asmeniui pasijusti reikšmingam ir darykite tai nuoširdžiai.

Dvylika būdų paskatinti žmones galvoti taip, kaip jūs:

 1. Vengti ginčytis, tai vienintelis būdas laimėti iš ginčo.
 2. Niekada nesakykite žmogui jog jis neteisus. Gerbkite žmogaus nuomone.
 3. Pripažinkite nuoširdžiai iškarto jeigu suklydote.
 4. Rodykite draugiškumą nuo pirmos pažinties akimirkos.
 5. „Priverskite“ pašnekovą iškarto pasakyti „taip“.
 6. Būkite geras klausytojas, leiskite išsišnekėti.
 7. Leiskite pašnekovui pajusti, kad jo idėja priklauso tik jam.
 8. Į viską stenkitės nuoširdžiai pažiūrėti pašnekovo akimis.
 9. Būkite jautrus kitų žmonių nuomonei ir troškimams.
 10. Apeliuokite į kilnius jausmus.
 11. Meskite iššūkį.
 12. Inscenizuokite savo mintis.

P.S.: Žmonėms nerūpi tavo norai ir problemos. Na, bent jau ne taip, kaip jų pačių norai ir problemos. Danties skausmas yra svarbesnis už badą Afrikoje, dėl kurio miršta tūkstančiai. Sugedęs automobilis rūpi labiau nei keturiasdešimt žemės drebėjimų Japonijoje. Prisiminkite tai, kai kitą kartą pradėsite pokalbį.

Pagal knygą Dale Carnegie „Kaip įsigyti draugų ir daryti įtaką žmonėms”

Ką daryti, kuomet nelieka gyvenimo džiaugsmo?

Dažnai žmonėms labai greitai praeina gyvenimo džiaugsmas! Darbas kuris iš pradžių jaudino, greitai virsta nykia monotonija. Vedybos, kurios prasidėjo laimigai, tampa nuobodžia kasdienybe. Viltys ir troškimai, kurie mus vesdavo į sėkmės viršūnę, numiršta. Ką daryti kuomet, kai gyvenimo džiaugsmas išnyksta, palieka mums tuščias dienas ir beprasmišką veiklą. Ką daro žmonės, kurie suvokia, jog gyvenimo jaudulys baigiasi arba jau pasibaigė? Dauguma atsiduoda materialiems dalykams, mano, kad jeigu turės daugiau pinigų, daugiau daiktų, daugiau privilegijų ir visko daugiau, senasis gyvenimo džiaugsmas sugrįž. Kiti pasineria į malonumų sūkurį, tikisi, kad tokiu būdu vėl pajus gyvenimo jaudulį… Tačiau tokių žmonių gyvenimo pojūčiai greitai atbunka, žmonės persisotina, tampa nejautrūs, ciniški arba dar blogiau – ima graužti sąžinė. Kuomet pradeda jausti, kad elgiasi blogai, netenka ramybės.

Ar sėkmė = gyvenimo džiaugsmas

Jeigu pasiekėte gyvenimo sėkmę, dar nereiškia, kad pasiekėte sėkmės viršūnę, finišo liniją, galutinį tikslą. Sėkmė dažnai nebūna pastovi. Jūs turite išmokti, kaip elgtis su sėkme, jeigu ją jau esate pasiekę, nors dažnai tai būna sudėtingas iššūkis lyginant su tais kuriais susidūrėte kopdami į viršūnę. Sėkmė, be gyvenimo džiaugsmo yra kvailių žaidimas, tačiau netgi dauguma didžiųjų išminčių šią gyvenimo tiesą sužinojo per vėlai…

Nepasenkite ankščiau laiko. Patyrinėkite ryte savo mintis. Jeigu žmogus jaunas, pabunda su keistu jaudulio jausmu. Žmogus kuris yra senas (metų skaičius nesvarbus), atsikelia abejingas, nesitikėdamas jokių didžių dalykų.

Gyvenimo džiaugsmas yra neįkainojamas turtas, tad jį prarasti būtų didžiulė tragedija. Nors žmogus gali turėti krūvas pinigų ir didžiulę šlovę, tikrojo gyvenimo džiaugsmo žmogus nejaus, jeigu nejaus gyvenimo jaudulio.

Gyvenimo mokykla – knygos

Nesvarbu koks mūsų amžius, gabumai, kilmė, odos spalva, finansinė padėtis ar nuomonė apie save, visi mes per gyvenimą konors išmokstame, kas musų gyvenimą gali pakeisti į gerą.

Universitetas ar kita aukštoji mokykla mums tegali duoti tą patį, ką ir pradinė mokykla – išmokyti mus skaityti. Mes mokomės skaityti įvairias mokslines knygas ir jose ieškome žinių. Net jei mums dėsto geriausi profesoriai, viskas priklauso nuo to, ką skaitome. Šiandien tikroji gyvenimo mokykla yra biblioteka! Skaitykite knygas ir keliaukite per gyvenimo mokyklą pasiimdami išmintingus patarimus, veiklos principus, gyvenimo vertybes ir jūs suprasite, kiek daug galite nuveikti ateityje.

Gyvenimo vertybė – būti ištikimam sau

Turbūt viena iš svarbiausių žmogaus gyvenimo vertybių – vientisumas.  Kuomet žmogus apsisprendžia vadovautis kokia nors vertybe, kiek jis turės ryžto, priklausys tik nuo vientisumo. Kuo labiau žmogus stengiasi gyventi pagal didžiausias gyvenimo vertybes, tuo vientisesnė bus jo asmenybė. Kuo žmogus vientisesnis, tuo jis laimingesnis bei galingesnis, kad ir ką bedarytų.

Gerbiami vyrai ir moterys, tai tie žmonės kurie apibūdinami kaip vientisos asmenybės. Jie gyvena vadovaudamiesi svarbiausiomis gyvenimo vertybėmis, net ir tuomet kada jų niekas nemato.

Ieškantys trumpiausių kelių tėra vidutinybės ir kelią pavojų savo vientisumui ypatingai tuomet, kai jų niekas nemato.

Gyvenimo aprašymas

Dažniausia žmonės norėdami įsidarbinti rašo savo gyvenimo aprašymą ir siunčia darbdaviui kaip savo prisistatymą. Gyvenimo aprašymas padeda darbdaviui susidaryti pirminį vaizdą apie jus, todėl rašydami gyvenimo aprašymą neskubėkite, kad nepadarytumėte gramatinių ir loginių klaidų.

Gyvenimo aprašymas (CV) – tai nėra viso gyvenimo aprašymas, o tik svarbiausių duomenų, reikalingų konkračiam darbui, apie save pateikimas.

Rašydami gyvenimo aprašymą įdėkite savo nuotrauką, nurodykite savo tikslius kontaktinius duomenis (el. Paštą, telefoną, gyvenamosios vietos adresą).

Gyvenimo aprašymas būna: chronologinis, funkcinis ir hibridinis.

Gyvenimo trukmė

Žmogaus vidutinė gyvenimo trukmė – skaičiuojama, nuo gimimo liekantis gyventi vidutinis metų skaičius esant dabartiniam šalies mirtingumui.

Žmonių gyvenimo trukmė priklauso nuo daugelio dalykų, todėl ji skiriasi ne tik nuo šalies kurioje jis gyvena, bet ir nuo mitybos, gyvenimo būdo, netgi nuo horoskopo ženklo.

Ilgiausiai žmonės gyvena Japonijoje, šioje šalyje vidutinė gyvenimo trukmė 82-83 metai. Trumpiausia gyvenimo trukmė Svazilende – 32 metai. Pasaulyje – 66 metai. Europos gyventojai vidutiniškai gyvena iki 79 metų.

Ilgiausiai pasaulyje žmogus pragyveno 122 metus.

Jeigu tikite astrologais, jie teigia, kad trumpiausiai gyvena Skorpionai, ilgiausiai — Jaučiai.

Žmogaus gyvenimo trukmė priklauso nuo 4 pagrindinių veiksnių: sveikatos priežiūros – 10 procentų; paveldimumo – 20 procentų; aplinkos poveikio – 20 procentų  ir 50 procentų nuo gyvenimo būdo. Gyvenimo būdas – daugiausia įtakos mūsų gyvenimo trukmei turintis veiksnys.