Tag Archives: Charakterio savybe

Atvirumas

Žmogaus charakterio savybė, kai, bendraujant su kitais, neslepiamos mintys ir išgyvenimai, nuoširdžiai jais dalijamasi. Atvirumas – tiesumo pasireiškimas.

Atkaklumas

Charakterio savybė, rodanti žmogaus gebėjimą pastoviai ir nenukrypstamai siekti tikslo, ryžtingai įveikti sunkumus. Atkaklumas glaudžiai susijęs su atsparumu, savidrausme, organizuotumu, pasitikėjimu savo jėgomis, mokėjimu sutelkti fizines ir dvasines jėgas.

Altruizmas

Dorovinė charakterio savybė, pasiaukojimo sąvokos sinonimas (pranc. altruisme – pasiaukojimas). Altruizmo turinį sudaro nesavanaudiškas rūpinimasis kitų gerove, savanoriškas savo interesų, o kartais ir gyvybės aukojimas dėl kitų žmonių, kolektyvo, tėvynės ar visuomenės, taip pat aukojimasis dėl kilnių siekių, įdėjų ar idealų. Altruizmo priešybė – egoizmas, savanaudiškumas. Bet kuri pažangi dorovinė sistema visuomet smerkia egoizmą ir siekia įtvirtinti altruizmą, kiek jis atspindi visuomeninio gyvenimo poreikius, humanistines nuostatas.