Tag Archives: Dorove

Atvirumas

Žmogaus charakterio savybė, kai, bendraujant su kitais, neslepiamos mintys ir išgyvenimai, nuoširdžiai jais dalijamasi. Atvirumas – tiesumo pasireiškimas.

Atkaklumas

Charakterio savybė, rodanti žmogaus gebėjimą pastoviai ir nenukrypstamai siekti tikslo, ryžtingai įveikti sunkumus. Atkaklumas glaudžiai susijęs su atsparumu, savidrausme, organizuotumu, pasitikėjimu savo jėgomis, mokėjimu sutelkti fizines ir dvasines jėgas.

Atgyvenos

Buvusių socialinių-ekonominių sanklodų liekanos, pasireiškiančios doroviniais vertinimais, įpročiais ir papročiais, dorovinėmis pažiūromis ir charakterio savybėmis, nesiderinančiomis su komunistinės dorovės reikalavimais. Prie svarbiausių praeities atgyvenų pirmiausia priskirtinos žmonių ydos, kurias pagimdė, įtvirtino ir išplėtojo klasinės visuomenės socialiniai-ekonominiai santykiai: egoizmas, individualizmas, karjerizmas, korupcija, kyšininkavimas, vagystės, veltėdžiavimas, tinginiavimas, chuliganizmas, girtavimas, lytinis palaidumas, cinizmas, abejingumas, apgaudinėjimas, melavimas, veidmainiavimas ir kt.

Amoralumas

Negatyvi pažiūra į dorovines vertybes bei dorovinių reikalavimų nepaisymas gyvenime vadinamas amoralumu (gr. a – neigimo dalelytė, lot. moralis – dorovinis). Amoralumas pasireiškia individualistinėmis bei egoistinėmis nuostatomis, doroviniu palaidumu, cinizmu, kraštutine savo forma – nusikalstamumu.

Altruizmas

Dorovinė charakterio savybė, pasiaukojimo sąvokos sinonimas (pranc. altruisme – pasiaukojimas). Altruizmo turinį sudaro nesavanaudiškas rūpinimasis kitų gerove, savanoriškas savo interesų, o kartais ir gyvybės aukojimas dėl kitų žmonių, kolektyvo, tėvynės ar visuomenės, taip pat aukojimasis dėl kilnių siekių, įdėjų ar idealų. Altruizmo priešybė – egoizmas, savanaudiškumas. Bet kuri pažangi dorovinė sistema visuomet smerkia egoizmą ir siekia įtvirtinti altruizmą, kiek jis atspindi visuomeninio gyvenimo poreikius, humanistines nuostatas.

Abejingumas

Dorovinio pasyvumo forma, paprastai išreiškianti negatyvią žmogaus poziciją gyvenime, taip pat neigiama charakterio savybė. Abejingumas kartu yra ir socialinė yda, daugiau ar mažiau paplitusi atskirų žmonių grupėse, kolektyvuose, sluoksniuose ar klasėse.