Tag Archives: kas valdo gyvenimą

Klausykime savo sapnų

Tu sapnuoji, bet nesugebi suprasti žodžių, kuriuos tau sako tavo sapnai?
– Ar kada nors žiūrėjai į dangų naktį ?
– Žinoma.
– Taigi pastebėjai Paukščių Taką ?
– Taip.
– Prisimink, Paukščių Takas nėra vien tik žvaigždžių sangrūda… Paklausyk manęs – sapnuodama mūsų siela mums nurodo troškimus, kuriuos ji nori patenkinti ir kurie yra būtini norint pasiekti sielos pilnatvę. Ligos, mirtis, neviltis, vienatvė – ten – viršuje – tai nepatenkinti mūsų sielos troškimai. Tas, kas nesiklauso savo sapnų, nesiklauso savo sielos. Tai baisu. Nes siela nuliūsta, taip nuliūsta, kad vieną gražią dieną nusprendžia mus palikti. Ir tuomet žmogus miršta. Mirštama dėl pernelyg nuliūdusios sielos…

www.mintys.lt

Gyvenime reikia ir sunkumų

Kartą žmogus seno medžio plyšyje pastebėjo kokoną. Jam bežiūrint, kokonas praplyšo. Žmogus ilgai stebėjo, kaip pro mažą plyšelį stengiasi išlįsti drugelis.

Laikas ėjo, drugelį lyg ir apleido jėgos, o plyšys vis buvo per mažas. Atrodė, kad drugelis padarė viską, ką galėjo, bet jo jėgos išsiveržimui į laisvę buvo per menkos.Žmogus nusprendė drugeliui padėti: Jis išsitraukė peiliuką ir perpjovė kokoną.Drugelis tuoj išrėpliojo.Bet jo kūnelis buvo gležnas, jo sparneliai buvo silpni ir neišsivystę. Drugelis juos vos judino.Žmogus stebėjo toliau, tikėdamasis, kad drugelis tuoj tuoj išskleis sparnus ir nuskris.Žmogus norėjo padėti, tačiau nežinojo, kad pastangos lendant pro siaurą plyšį plaštakei būtinos. Tik taip jos kraujas iš kūno patenka į sparnus, kad jie galėtų išsiskleisti, kad peteliškė galėtų skristi. Gyvenimas vertė plaštakę sunkiai veržtis į laisvę, kad ji sutvirtėtų.

Juk ir mums gyvenime kartais labai reikalingos pastangos.Gyvendami be sunkumų mes nusilptume, nebūtume stiprūs.O silpni negali skristi…Aš prašiau stiprybės, o gyvenimas man davė… sunkumus, kad juos įveikdamas tapčiau stiprus.Aš prašiau išminties, o gyvenimas man davė problemas, kad jas įveikdamas mokyčiausi.Aš prašiau turtų, o gyvenimas man davė jėgas ir protą, kad galėčiau dirbti.Aš prašiau sugebėjimo skristi, o gyvenimas man skyrė kliūtis, kad jas įveikčiau.Aš prašiau meilės, o gyvenimas man siuntė žmones, kuriems aš galėjau padėti įveikti jų problemas.Aš prašiau gerovės, o gyvenimas davė man galimybes.Aš negavau nieko, ko prašiau, bet gavau viską, ko man reikėjo.Gyvenk be baimės, drąsiai sutik visas kliūtis ir įrodyk, kad tu gali jas įveikti.

www.mintys.lt

Kas valdo mūsų gyvenimą?

Nuo seno įvairūs daiktai mus domina tiek, kiek mes galime prie jų prisiliesti, juos matyti, girdėti, pasverti, išmatuoti. Mes pasikliaujame fiziniais pojūčiais.

Tačiau kaikurie iš mūsų ima suvokti, jog aplink mus egzistuoja kitos, mums nevisai pažįstamos jėgos. Gali paaiškėti, kad yra ir kitas mūsų gyvenimo „Aš“ – daug galingesnis nei mūsų fizinė esybė, kurią matome veidrodyje.

Kodėl žmonės į nepažintus reiškinius žvelgia lengvabūdiškai? Kaikurie tvirtina, jog to ko ngalime užfiksuoti savo pojūčiais, tai tokių dalykų išviso nėra. Tačiau ar galite patikėti, kad visus mus valdo nematomos ir neapčiuopiamos jėgos.

Juk žmonės negali valdyti saulės, kad ji nešviestų. Mums nepavaldi gravitacija, kuri išlaiko mūsų planetą. Tarp šitokių jėgų mes atrodome menki ir bejėgiai. Ar žinote, kokia jėga priveržia išdygti žemėje pasėtam grūdui? Kas mus aprūpina maistu, apranga, kitais dalykais?

Kaip veikia mūsų pasąmonė?