Tag Archives: Vertybes

Atvirumas

Žmogaus charakterio savybė, kai, bendraujant su kitais, neslepiamos mintys ir išgyvenimai, nuoširdžiai jais dalijamasi. Atvirumas – tiesumo pasireiškimas.

Atgyvenos

Buvusių socialinių-ekonominių sanklodų liekanos, pasireiškiančios doroviniais vertinimais, įpročiais ir papročiais, dorovinėmis pažiūromis ir charakterio savybėmis, nesiderinančiomis su komunistinės dorovės reikalavimais. Prie svarbiausių praeities atgyvenų pirmiausia priskirtinos žmonių ydos, kurias pagimdė, įtvirtino ir išplėtojo klasinės visuomenės socialiniai-ekonominiai santykiai: egoizmas, individualizmas, karjerizmas, korupcija, kyšininkavimas, vagystės, veltėdžiavimas, tinginiavimas, chuliganizmas, girtavimas, lytinis palaidumas, cinizmas, abejingumas, apgaudinėjimas, melavimas, veidmainiavimas ir kt.

Abejingumas

Dorovinio pasyvumo forma, paprastai išreiškianti negatyvią žmogaus poziciją gyvenime, taip pat neigiama charakterio savybė. Abejingumas kartu yra ir socialinė yda, daugiau ar mažiau paplitusi atskirų žmonių grupėse, kolektyvuose, sluoksniuose ar klasėse.